‘Toegang tot schuldhulp mag niet afhangen van woonplaats’

14-04-2022

De toegang tot schuldhulpverlening voor ondernemers verschilt sterk per gemeente. Dat zegt de Nationale ombudsman in zijn rapport 'Zelfstandigen over de drempel'. Veel zelfstandigen met problematische schulden weten de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening niet te vinden, zijn terughoudend met hulp vragen en het delen van hun financiële gegevens, zegt de Ombudsman Ook is er een groep die zich wel bij het juiste loket meldt, maar voortijdig afhaakt.

 

Alle ondernemers

VNO-NCW en MKB-Nederland herkennen het beeld dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. En tekenen daar gelijk bij aan dat de gemeentelijke hulpverlening álle ondernemers met zowel zakelijke en persoonlijke schulden raakt. Niet alleen zelfstandigen, ook ondernemers met een andere rechtsvorm (VOF, maatschap, BV enz).

 

Sinds 2012 hebben gemeenten een wettelijke taak (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) om ondernemers met schulden te helpen. Deze taak is met een wetswijziging in 2021 nog eens expliciet in de wet opgenomen. De schoen wringt waar het gaat om het niet kunnen oormerken van gemeentelijke gelden. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat de ene gemeente het budget uitgeeft aan jeugdzorg, waar de andere het investeert in schuldhulpverlening. Hierdoor kan het gebeuren dat twee winkelzaken naast elkaar gevestigd, maar met een andere woonplaats van de eigenaar (woonplaats is het criterium, niet de vestigingsplaats) sterk variërende hulp krijgen.

 

Ondergrens aan deskundigheid

Elke gemeente zou een ondergrens aan deskundigheid en begrip moeten hebben om íedere ondernemer goed te kunnen helpen, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Ondernemers hebben vaak grote schaamte en zowel zakelijk als privé schulden. Dat maakt de situatie complex. Net als de ombudsman pleiten wij er daarom voor dat ondernemers meer op hen toegespitste aandacht en begeleiding krijgen.

 

Het is ook niet per se nodig dat elke gemeente een eigen loket heeft. Het inregelen van goede dienstverlening kan ook door met andere gemeenten de handen ineen te slaan om kosten en expertise te delen en ter beschikking te hebben. Om gemeenten de mogelijkheid te geven hun taken uit te voeren, dient de landelijke overheid gemeenten hier bij te ondersteunen, onder andere met meer coördinatie en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen. Uiteindelijk moet iedere ondernemer in gelijke omstandigheden gelijksoortige hulp krijgen.

 

Ondernemers met financiële problemen kunnen op de campagnewebsite Geldzorgen de baas van VNO-NCW en MKB-Nederland diverse stappenplannen vinden op weg naar hulp naast het loket van de gemeente.