Vanaf 2021 geldt minimumtarief voor zelfstandigen zonder personeel

15-07-2019

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) moeten volgens het kabinet vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur ontvangen. Dit voorstel moet voorkomen dat te veel zzp'ers een te laag inkomen hebben om van rond te komen.

 

Zelfstandigenverklaring

De zzp'ers die meer dan 75 euro per uur verdienen, krijgen daarnaast de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Hiermee kunnen ze vooraf afspreken dat ze als zelfstandige het werk uitvoeren. Als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen en hiernaar ook handelen in de praktijk, is de kans op naheffingen uitgesloten. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretarissen Snel van Financiën en Keijzer van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. 

 

Opdrachtgeversverklaring

Voor alle opdrachtgevers wordt een opdrachtgeversverklaring ontwikkeld waarmee ze zelf kunnen vaststellen of hun arbeidsrelatie buiten dienstbetrekking plaatsvindt en daarmee dus buiten de loon- en premieheffing valt.

 

Oorspronkelijk was het plan om onder bepaalde omstandigheden mensen die onder een bepaald tarief werken, zonder meer te beschouwen als werknemers met een arbeidsovereenkomst en dus niet als zzp'er. Die plannen blijken juridisch niet uitvoerbaar.

 

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Het kabinet doet een ingrijpend voorstel voor zzp'ers en hun opdrachtgevers, terwijl het ook een commissie heeft ingesteld om advies te geven over het arbeidsrecht en de sociale zekerheid van de toekomst, de commissie Borstlap. Dit voorstel komt daarom op een vreemd moment; het systeem rond zzp en werknemerschap moet in zijn geheel worden bekeken. Nu haalt het kabinet er een onderdeeltje uit. Dat is niet effectief en het maakt de discussie met sociale partners over het systeem niet eenvoudiger. Daarnaast is dit voorstel niet gericht op de handhaving van loon- en premieheffing, terwijl dat het doel was van de oorspronkelijke voorstellen in het regeerakkoord.
Voor de praktijk verwachten wij dat het voorstel de nodige problemen oplevert, bijvoorbeeld omdat veel zzp'ers niet werken met een uurtarief maar op basis van een bedrag voor een klus en ook met dit tarief variëren, al naar gelang de marktomstandigheden.