Wat mag wel en niet bij samenwerking tussen ondernemingen?

14-03-2019

Bedrijven mogen samenwerken, maar er zijn grenzen. Zo mogen zij geen afspraken maken die de concurrentie beperken. Dat staat uitgelegd in de vernieuwde leidraden over de spelregels voor samenwerking tussen bedrijven. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) let de komende tijd strenger op verboden (prijs)afspraken tussen concurrenten bij de inkoop van producten (inkoopkartels) en verboden afspraken over arbeidsvoorwaarden.

 

Samenwerking tussen concurrenten

Concurrenten mogen op verschillende manieren samenwerken, bijvoorbeeld door gezamenlijk onderzoek te doen of nieuwe producten te ontwikkelen. Brancheverenigingen kunnen ondernemingen helpen beter te concurreren, bijvoorbeeld door voorbeeldkostenramingen op te stellen. Sommige afspraken beperken echter de concurrentie. De deelnemende bedrijven vormen dan een kartel. Kartelafspraken zijn streng verboden.

 

Concurrenten mogen geen:

  • afspraken maken over de (inkoop)prijs, kortingen of acties
  • klanten of werkgebieden onderling verdelen
  • afspraken maken wie een aanbesteding gaat winnen
  • afspraken maken om géén personeel van elkaar over te nemen of om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken. Werkgevers en vakbonden mogen in cao's uiteraard wel afspraken maken over arbeidsvoorwaarden.

Leveranciers en afnemers

Leveranciers en afnemers, zoals fabrikanten en winkeliers, mogen afspraken maken over de distributie van goederen en diensten, want dat zorgt voor een efficiëntere distributie. Een leverancier mag echter géén afspraken maken over de minimale prijs waarvoor een afnemer het product moet doorverkopen aan klanten. Een leverancier mag ook de vrijheid niet beperken van een afnemer om producten via internet te verkopen. Ook hier let de ACM de komende tijd strenger op.

 

Onderzoek eerlijke concurrentie

De ACM handhaaft de spelregels voor eerlijke concurrentie en treedt op tegen verboden samenwerking. Zij onderzoekt nu bijvoorbeeld of dakdekkers bij aanbestedingen het werk onderling verdeelden en daar prijsafspraken over maakten. Ook bekijkt zij of producenten en winkeliers van consumentengoederen verboden prijsafspraken hebben gemaakt. De ACM vermoedt namelijk dat producenten, vooral bij webwinkels, afdwingen om bepaalde producten niet onder een minimumprijs te verkopen.

 

Kartels

Op de pagina over kartels van de ACM kunnen bedrijven snel zien welke afspraken de concurrentie beperken. In de uitgebreide leidraden staan ook voorbeelden en mogelijke uitzonderingen.

Zie voor meer informatie ook:

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Samen met de ACM organiseren wij informatiebijeenkomsten in de regio over de Mededingingswet, onder andere op 19 maart in Oranjewoud.