Waterschappen zijn op zoek naar innovatieve ondernemers

24-06-2019

Groene Groeiers, het platform voor ondernemers die op een groene manier willen groeien, organiseert op juni een waterbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst willen diverse waterschappen en organisaties met bedrijven in gesprek over onder andere bodemdaling, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. De bijeenkomst staat in het teken van bedrijfskoppeling tussen grote bedrijven, scale-ups en waterschappen die tot innovatieve businesscases kunnen leiden.

 

Waterschappen

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand, oppervlaktewaterkwaliteit en voor zuivering van afvalwater, zodat agrariërs en ondernemers hun bedrijf goed kunnen runnen, mensen veilig (onder zeeniveau) kunnen wonen en in schoon water kunnen recreëren.

Nu het klimaat verandert, stijgt de zeespiegel en daalt de bodem in West-Nederland. Extreem weer komt steeds vaker voor. Door extreme neerslag neemt de kans op wateroverlast toe, terwijl extreme droogte nadelige gevolgen heeft voor de waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Dit heeft ook invloed op het leefklimaat en productiviteit in werklocaties. Het waterschap is dan ook niet meer in zijn eentje in staat om te zorgen voor droge voeten en schoon water. Daarom werkt het steeds meer samen met andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties.

 

Innovaties

De waterschappen zijn op zoek naar innovaties die de bodemdaling kunnen stoppen, dan wel kunnen omkeren, waarbij het gebied nog steeds gebruikt kan worden waarvoor het nu dient, namelijk wonen, landbouw, recreatie en natuurbeheer. Daarnaast zijn ze geïnteresseerd in innovaties die de fosfaat- en nitraatwaarden in water verminderen en medicijnresten en de verontreiniging met microplastics en andere nanostoffen bestrijden. Tot slot willen de waterschappen graag ideeën horen die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering in de bebouwde omgeving en daarbuiten, zoals verdroging, wateroverlast, hittestress en verzilting.

 

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 25 juni in Rotterdam. Aanmelden kan bij groenegroeiers@vnoncw-mkb.nl.