Wetsvoorstel: forse verlaging griffierechten voor WHOA-procedure

07-07-2022

Woensdag is het voorstel Wet verlaging griffierechten in consultatie gegaan. Hierin wordt voorgesteld tarieven van griffierechten die worden geheven in het burgerlijk recht en het bestuursrecht voor zowel burgers als bedrijven te verlagen. VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten al jaren voor verlagingen van de griffierechten, zeker voor vorderingen betreffende een laag geldbedrag en voor WHOA-procedures.

 

Forse verlaging

Het voorstel zal een forse verlaging van griffierechten betekenen voor WHOA-procedures (wet homologatie onderhands akkoord). Deze procedure, die sinds 2021 mogelijk is, kan veel betekenen voor mkb-bedrijven die failliet dreigen te gaan, maar door een herstructurering van hun schulden kunnen worden gered. Ook kan de WHOA worden gebruikt voor een gecontroleerde afwikkeling (stoppen) van de onderneming. De hoge griffierechten van 8.519 of 5.737 euro belemmeren echter met name het kleinbedrijf om een verzoek bij de rechter te doen voor een dergelijke procedure. Het wetsvoorstel verlaagt de griffierechten voor een WHOA-procedure fors, naar 676 euro.

 

Kleine vorderingen

De griffierechten voor kleine vorderingen tussen de 500 en 5.000 euro waren in 2021al verlaagd, tot blijdschap van VNO-NCW en MKB-Nederland. Uit een WODC-onderzoek uit 2019 bleek ook dat mkb-bedrijven bij conflicten onder andere niet naar de rechter te gaan omdat de griffierechten (te) hoog zijn.

 

Met het nu ter consultatie voorgelegde wetsvoorstel, zouden de griffierechten verder kunnen worden verlaagd met 25 procent. Dat zou voor vorderingen van niet meer dan 500 euro betekenen dat zij voor niet-natuurlijke personen van 128 naar 96 euro zullen gaan; en voor natuurlijke personen en onvermogenden van 86 naar 64 euro.

 

Lees meer over het voorstel of dien een consultatie in