Hoe groen wil het kabinet zijn met waterstof?

07-12-2022

Ooit werd gesproken over de gasrotonde Nederland. Maar nu we steeds meer van het gas af gaan, is die verleden tijd. Wat Nederland wél kan, is de waterstofrotonde worden. Want we kunnen het bestaande gasnetwerk ombouwen voor transport van waterstof. En we hebben wind op zee om stroom op te wekken en om te zetten in waterstof. En havens om waterstof(dragers) te vervoeren.

 

Concurreren met IRA

Zo kan waterstof een belangrijk onderdeel vormen van onze energietransitie, en kunnen we daarmee internationaal voorop gaan lopen. Dat is ook nog eens heel belangrijk met het oog op de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA), het stimuleringsprogramma voor verduurzaming waarmee de VS bedrijven ‘lokken’. Hoog tijd dus om de ontwikkeling van waterstof in Nederland in de turbostand te zetten.

 

Meer productie

Daar is wel wat voor nodig. Pas als de productie van waterstof groot genoeg is, komt de markt ervoor écht op gang. Dan gaat ook de kostprijs omlaag. Dat kan allemaal als er meer wind op zee is, de benodigde infrastructuur is aangelegd, en de vergunningverlening soepel verloopt. Ook moet de huidige subsidieregeling meer worden gericht op de bouw van grote waterstofinstallaties door bedrijven. Zo kunnen zij hun processen aanpassen aan grootschalig gebruik van waterstof. Die aanpak is ook succesvol geweest bij wind op zee.

 

Blauw of groen

Werk aan de winkel dus voor minister Jetten voor Klimaat en Energie. Daarom is het jammer dat hij in zijn laatste brief aan de Tweede Kamer aangeeft vast te houden aan het huidige streefcijfer voor de productie in 2030. Dat is te weinig. Hoe groen wil de minister zijn? De industrie wil aan de slag met waterstof. Daar is de overheid wel voor nodig. Die kan ook duidelijkheid verschaffen over het type waterstof waar we op in gaan zetten: wordt het blauw (fossiel opgewekt met afvang van CO2) of groen (hernieuwbaar opgewekt)? Want bedrijven gaan investeren in waterstof als ze weten waar zij aan toe zijn.

 

Kamerdebat

Het is te hopen dat de Tweede Kamer, die donderdag over waterstof in debat gaat, de minister kan overtuigen van de noodzaak om een tandje bij te zetten. Je bent voor Klimaat en Energie of niet.

 

Suzanne Klaassen,
Beleidssecretaris energie en klimaat