Na stikstof kunnen we ons geen watercrisis veroorloven

06-06-2023

Geloof het of niet maar na stikstof dreigt nu ook nog een watercrisis. Ik zie u denken: watercrisis? Het heeft zo’n beetje de hele winter geregend. Dat is ook zo. Op dit moment lijkt de waterhoeveelheid daarom geen probleem. Toch is het dat wel. Net als de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Die is namelijk volgens de Europese normen nog niet op orde. Dat kan de economie net zo stilleggen als stikstof nu doet. Want als we in 2027 niet voldoen aan de normen die we in Europa hebben afgesproken (de zogenoemde Kaderrichtlijn water), kan de rechter de bouw van huizen, het aanleggen van wegen, het uitbreiden of het starten van een bedrijf aan banden leggen. Klinkt bekend toch?

 

Water is nog niet schoon genoeg, maar wel schoner dan vroeger

Op dit moment voldoet het meeste water niet aan die normen. Dat klinkt niet best. Toch is de waterkwaliteit de afgelopen jaren echt flink verbeterd. Nu wordt nog vaak maar één of een enkele van de in totaal 125 stoffen in het water aantroffen waarvan we afspraken dat die er niet in mogen zitten. Die ene stof zorgt er dan voor dat de waterkwaliteit een onvoldoende krijgt. Terwijl een flink deel van de probleemstoffen die nog in ons water zitten niet door onszelf in het water zijn gekomen, maar bij de grens ons land binnenstromen. Daar kunnen we weinig aan doen.

 

Nu alles op alles zetten om aan de Europese normen te voldoen

Toch moeten we echt alles op alles zetten om de doelen te halen. 2027 is al snel en de risico’s als we niet voldoen zijn te groot. Het bedrijfsleven is er volop mee bezig. Daarnaast is minister Harbers van IenW een impulsprogramma gestart met aanvullende acties om de kans om in 2027 te voldoen te vergroten. Het bedrijfsleven wil daar graag een actieve rol in hebben. Zo is er samen met het ministerie een speciaal actieprogramma gemaakt, dat bedrijven heel praktisch helpt bij het terugdringen van emissies.

 

Geef ondernemers zekerheid in verband met investeringen die ze doen

Ondernemers moeten flinke investeringen doen. Zoals in installaties die stoffen eruit filteren die nu nog voor problemen zorgen. Die investeringen willen bedrijven zeker doen, want na stikstof kunnen we ons helemaal geen nieuwe crisis veroorloven. Als we echt snel veel impact willen maken, helpt het als we samen met toezichthouders tot een uniforme aanpak komen. Zodat bedrijven weten waar ze aan toe zijn en of hun vergunning (nog) in orde is. Ook voor het geval er in de toekomst nieuwe stoffen aan de lijst worden toegevoegd die de waterkwaliteit zouden schaden. Als de politiek nieuwe regelgeving maakt, zorg dat voor elk bedrijf duidelijk is met welke emissiemaatregelen het ‘KRW-proof’ is. Dan stel je ondernemers in staat om de goede dingen goed te doen.

 

Watercrisis móeten we voorkomen

We zullen alles op alles moeten zetten om een watercrisis te voorkomen. Dat geldt voor het bedrijfsleven en voor iedereen die invloed heeft op de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater. Laten we dat dan ook doen. Liefst snel een beetje.

 

Ton Ravesloot

Beleidssecretaris bodem- en waterkwaliteit