Ondernemers vragen daadkracht van nieuwkomers én gevestigde partijen

12-09-2023

In de schaduw van ons politieke landschap heeft zich een stille revolutie voltrokken. Eentje die we hadden kunnen zien aankomen, maar die toch velen heeft verrast. En eentje die we, gezien de politieke peilingen, niet meer kunnen negeren. Dan heb ik het over onvrede over regionale verwaarlozing. Dat moeten gevestigde partijen wat mij betreft ter harte nemen.

 

Sluimerende onvrede

Een belangrijk item dat ons in deze verkiezingstijd zou moeten bezighouden, is de sluimerende onvrede in de regio's. De groeiende kloof tussen de Randstad en de rest van Nederland heeft geleid tot een gevoel van verwaarlozing en ongelijkheid. Dit verzuim om de behoeften van alle burgers aan te pakken, ongeacht hun postcode en achtergrond, heeft geleid tot het afbrokkelen van vertrouwen in de gevestigde orde. De traditionele partijen moeten zich realiseren dat het hervormen van beleid om regionale ontwikkeling te stimuleren geen optie meer is, maar een verplichting. Dit is de kans voor de traditionele partijen om hun verkiezingsprogramma's te herzien, om de kloof tussen de randstad en de regio's te dichten en de belangen van alle Nederlanders te behartigen.

 

Ondernemers zijn nodig

Maar dat is niet het enige wat mij betreft. Ik vind dat het bedrijfsleven, ooit een motor van groei, is verworden tot melkkoe. Dit gaat werkgelegenheid, innovatie en investeringen in vergroening belemmeren. Het herstel van partnerschap tussen politiek en bedrijfsleven en politiek en de regio’s is essentieel. Dit vergt niet alleen een heroverweging van economisch beleid, maar ook een nauwere samenwerking met het bedrijfsleven. Met beleid bouw je immers geen huizen. Daar heb je ook ondernemers voor nodig.

 

Dienstbaarheid

Nieuwe politieke spelers die momenteel hoog staan in de peilingen zoals de BBB en Omtzigt markeren een keerpunt, waarbij authenticiteit, betrokkenheid en dienstbaarheid door de kiezer wordt gevraagd. Traditionele partijen moeten er voor openstaan om de kloof tussen politiek en realiteit te overbruggen. Evenzo zullen de nieuwkomers, waarvoor het langs de zijlijn makkelijk roepen is, nog moeten laten zien dat ze hun beloftes waar kunnen maken.

 

De tijden van politieke stagnatie en mooie woorden zijn voorbij. En dat geeft de kans aan zowel de traditionele partijen als de nieuwkomers om hun woorden daadwerkelijk in daden om te zetten.

 

Sieger Dijkstra

Voorzitter VNO-NCW MKB Noord