Plannen genoeg, aan de slag! 

17-03-2023

'Stop met plannen maken, want die zijn er al genoeg. Ga aan de slag!' Dat was de oproep die VNO-NCW-voorzitters van Flevoland, Gelderland en Overijssel vóór de Provinciale Statenverkiezingen deden aan de politiek. Ik vind deze oproep, nu het stof van de verkiezingen is neergedaald, nog relevanter. Er liggen namelijk al volledig uitgewerkte plannen die wonen en werken in de regio beter gaan maken. Daar is al geld voor toegezegd. Het is nu aan de provincies om deze plannen te omarmen en financieel te ondersteunen. 

 

Plannen voor brede welvaart 

Ik heb het over plannen die zijn gemaakt in het kader van de zogeheten regiodeals. Daarin werken het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden samen voor brede welvaart in de regio. In totaal is 900 miljoen euro beschikbaar, uit te keren in zes rondes. Dat is hartstikke mooi, want het zorgt ervoor dat allerlei projecten om de economie in de regio te verstevigen doorgevoerd kunnen worden. 

 

Forse investeringen toegezegd

Er zijn meer dan genoeg ideeën voor zulke projecten. In de meest recente, vierde ronde, waren er meer aanvragen dan budget. Dat daarom maar een deel ervan werd gehonoreerd, betekent níet dat die ideeën slecht zijn. Sterker nog, ondernemers, regionale overheden en veel instellingen hebben zich bereid verklaard er fors in te willen investeren. Ik leid daaruit af dat er veel vertrouwen in de plannen is. Het gaat bovendien in alle gevallen om projecten die te maken hebben met wonen, arbeidsmarkt, verduurzaming en energietransitie. Dat zijn projecten waar niet alleen de regio profijt van heeft. Ze leveren ook een belangrijke bijdrage aan de grote uitdagingen in ons hele land.   

 

Niet meer wachten 

Een aantal provincies, met name die in het oosten van het land, hebben financieel echt wel wat vet op de botten. Ik zou zeggen: provinciebestuurders, investeer in al die projecten die al zijn ingediend. Dit scheelt veel tijd, de noodzakelijke samenwerking tussen het bedrijfsleven, organisaties en overheden is al geregeld en de toegezegde investering van bedrijven en organisaties gaat dan niet verloren. Waar wachten we nog op? We kunnen direct aan de slag!  

 

 

Marcel Hielkema 

Voorzitter VNO-NCW Midden