Regio snakt naar praktische oplossingen

10-11-2023

 

De komende verkiezingen kennen drie grote thema's: bestaanszekerheid, migratie en klimaat. Ik hoor de Tweede Kamer er vooral over praten, discussiëren en theoretische plannen over maken. Helaas gaat men in mijn ogen voorbij aan de praktische invullingen en concrete oplossingen. Juist in de regio hebben we die zo nodig.

 

Gericht op oplossingen

Laat ik het toelichten met een praktijkvoorbeeld. Deze zomer schreef ik voor drie aspirant-Kamerleden steunverklaringen. Deze wethouder, gedeputeerde en directeur van een grote organisatie staan al jaren met hun poten in de klei van de regio. Ze wilden nu de stap naar Den Haag maken. Alle drie kwamen niet of laag op de kieslijst terecht. Volgens de kiescommissies waren zij allen te veel bestuurder en te weinig politicus. Dus te praktisch en oplossingsgericht in plaats van doorgewinterde debater en partijideoloog.

 

Concrete plannen  

Dit is precies waar het naar mijn idee fout gaat. Natuurlijk moeten we zorgen dat iedereen kan rondkomen, vluchtelingen goed worden opgevangen en het klimaat niet langer geschaad wordt. Maar geen enkele partij – ook de nieuwkomers niet – komt op dit moment met concrete plannen om werken (meer) te laten lonen, of om de uitkeringsgerechtigden die kunnen werken, goed naar vele vacatures te begeleiden.

 

Verduurzamen onmogelijk 

Kortetermijnacties als extra opvang en spreidingswet bieden ook niet de praktische oplossingen. Ik zie dat vooral als het ontlopen van het debat over structurele maatregelen voor gecontroleerde migratie of de roep van werkgevers om vluchtelingen direct aan te mogen nemen. En als er geen oplossing komt voor netcongestie of het tekort aan technisch personeel kúnnen bedrijven onmogelijk verduurzamen. Terwijl ze dat wel graag willen.

 

Proces en vorm 

Wanneer we blijven focussen op beleid en meer regelgeving en niet kiezen voor bestuurders die echte oplossingen hebben, gaat het straks in de Tweede Kamer niet meer over de inhoud. Dan ontaardt het in een rechtszaal waar iedere advocaat het proces en de vorm aanpakt. Op die manier blijven we hangen in de theorie en lossen we in de praktijk niets op. Heel jammer, want daar snakken we in de regio echt naar.

 

 

Marcel Hielkema 

Voorzitter VNO-NCW Midden