Verstik ondernemer niet met hoge regeldruk

05-06-2023

Ooit zo’n verzameling verkeersborden gezien? Met parkeertijden, inrijverboden, wegwerkzaamheden, omleidingen, herhaling van waarschuwingen en meer, allemaal op één paal? Al die informatie is zo verwarrend – en soms tegenstrijdig – dat je óf de verkeerde kant opgaat, óf tot stilstand komt. Precies hetzelfde is aan de hand in ondernemersland. Ook daar groeit het woud aan regeltjes steeds verder dicht. En alles dreigt tot stilstand te komen. Het is tijd om te ontregelen. 

 

Ik overdrijf niet als ik zeg dat er bijna elke dag een verplichting bijkomt waar bedrijven aan moeten voldoen. Het bewijs is het jaarverslag van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) dat een paar dagen geleden verscheen. Schrik niet, daaruit blijkt dat er in 2022 zoveel regels bijgekomen zijn, dat het bedrijven 400 miljoen euro extra kost. Een verbijsterend bedrag dat een zware last legt op onze economie.  

 

De helft van die nieuwe regels is structureel, dus die blijven. Ook dat zien we steeds weer, dat er veel te weinig regeltjes verdwijnen. In 2022 bijvoorbeeld is voor maar 11 miljoen euro aan regels afgeschaft. Dus er zijn, als je naar kosten kijkt, bijna 40 keer zoveel regels bijgekomen als afgevallen. Ik vind dat schrikbarend, maar helaas niet verrassend.  

 

Zeker kleinere bedrijven hebben het al moeilijk genoeg om te overleven in een competitieve markt, en deze toenemende regeldruk maakt het alleen maar erger. Ondernemers worden geconfronteerd met een steeds complexer wordend web van voorschriften, waar ze vaak geen raad mee weten. Of ze hebben gewoon de menskracht niet om daar tijd in te steken. We hebben dus niet alleen minder, maar ook betere en duidelijkere regels nodig.  

 

Het probleem wordt verergerd doordat de overheid, die nota bene zelf al die nieuwe verplichtingen instelt, niet eens de capaciteit heeft om deze te controleren en handhaven. Dat heeft geleid tot een lappendeken van certificaten en meldplichten. Bedrijven moeten dus zichzelf controleren. Dat zorgt voor onzekerheid, want ondernemers weten vaak niet waar ze aan toe zijn en moeten steeds vrezen voor sancties bij niet-naleving van de regels. 

 

Ontregelen is de oplossing, net zoals we deden in het begin van deze eeuw. We kunnen makkelijk zo’n 25 procent van alle regels schrappen, veel vaker de kleine ondernemingen vrijstellen van bepaalde verplichtingen én ook de ATR meer capaciteit geven om de overheid bij de les te houden.  

 

Ik mis bij de overheid het besef over de impact en de kosten van al deze regeldruk. Breng dat eerst eens in kaart, voordat je een nieuwe regel bedenkt en invoert. Kijk dan ook welke oude regeltjes wegkunnen. Verstik bedrijven niet, maar bied ze heldere richtlijnen en ondersteunend beleid. Dat moet de regel zijn.  

 

 

Ramona van den Bosch 

Beleidssecretaris ondernemerschap