Zorg dat bedrijventerreinen niet in de knel komen

27-03-2024

Het is een feit: we hebben meer woningen nodig. En snel ook! Maar moeten daarvoor mkb-bedrijven en maakindustrie plaatsmaken voor woningbouw op of direct naast bedrijventerreinen? Ik denk van niet.  

 

Bedrijventerreinen cruciaal  

Bedrijventerreinen zijn van onmisbare waarde voor de economie. Hier wordt niet alleen 30 procent van het bbp verdiend, maar ook energie opgewekt en uitgewisseld tussen bedrijven. Cruciaal voor de energietransitie en de strijd tegen netcongestie. Het is dan ook zorgwekkend dat gemeenten milieuregels aanpassen ten gunste van woningbouw, natuur en recreatie. 

 

Kostbare aanpassingen  

Gemeenten verkleinen geluids- en hindercirkels, waardoor dichter op bestaande bedrijven kan worden gebouwd. Dit dwingt bedrijven in sommige gevallen tot kostbare aanpassingen of zelfs sluiten. De kans op overlast wanneer nieuwe woonwijken direct naast of zelfs op bedrijventerreinen gebouwd worden is bovendien meer dan aanwezig.

  

Houd afstand  

Onderzoek in opdracht van VNO-NCW Midden toont aan dat ongeveer honderd bedrijventerreinen in de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht in de knel komen door de nieuwe milieucontouren. Bedrijven liggen dan al snel te dicht bij geplande woningen of natuur. Samen met brancheorganisaties doet VNO-NCW Midden daarom een dringende oproep aan de provincies om minstens 50 meter afstand (milieucategorie 3.1) aan te houden bij het uitwerken van de omgevingsplannen. 

 

Ruimte in plannen  

We moeten niet alleen bedrijventerreinen in de regio behouden, maar óók nieuwe aanleggen. Tot 2030 wel 7.000 hectare. Terwijl bijvoorbeeld in Gelderland slechts 445 hectare hiervoor beschikbaar is. Het is van cruciaal belang dat provincies en gemeenten in hun toekomstplannen ruimte voor werk en economie goed integreren.  

 

Denk aan werken  

Ik pleit ervoor dat we niet alleen denken aan waar we wonen en recreëren, maar ook aan waar we werken. Anders bouwen we straks prachtige huizen en krijgen we mooie nieuwe plekken, die ook hard nodig zijn, maar moeten we veel extra kilometers rijden om in een andere provincie te gaan werken. Laten we eerlijk zijn, dat is niet de toekomst waar we naar streven. 

  

Marcel Hielkema 

Voorzitter VNO-NCW Midden