Bâh regels. Waarom SGP'er Roelof Bisschop daar niet van houdt

04-09-2019

Als SGP’er heeft Roelof Bisschop een hekel aan overbodige staatsregels. Geef ondernemers en creativiteit de ruimte, vindt het Tweede Kamerlid. ‘Ze moeten weer lol krijgen in hun bedrijf.’

 

Deze zomer was SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in Israël. Niet op vakantie, maar op werkbezoek. ‘Ik heb altijd een zwak voor Israël gehad. Dat land wordt negatief bejegend door organisaties als de Verenigde Naties, maar wij staan als SGP-fractie aan de andere kant.’ In Israël bezocht hij onder meer de agrarische sector – zijn portefeuille. ‘Ze gebruiken daar drones die zijn gebaseerd op defensiekennis om plantenbladeren te scannen op insecten. Daarnaast onderzoekt Israël de mogelijkheid om gewassen te telen in droge gebieden. Dat is ook interessant voor ons met het oog op de klimaatverandering.’

Wie is Roelof Bisschop?Na een studie geschiedenis begon Roelof Bisschop (62) in 1978 als docent op het Ichthus College in Veenendaal. Van 1979 tot 1982 was hij ook geschiedenisdocent op het Driestar College in Gouda, en van 1985 tot 2007 docent kerkgeschiedenis aan de Evangelische Hogeschool en Christelijke Hogeschool De Driestar. In 2008 werd hij directeur van een vestiging van het Wartburg College in Rotterdam. In 2012 werd hij gekozen als Kamerlid. Politiek was hij al vroeg geïnteresseerd. Als middelbare scholier volgde hij al raadsvergaderingen. Later trad hij toe tot de gemeenteraad van Veenendaal en tot de Provinciale Staten van Utrecht.
(Bron: onder meer www.parlement.com)

Werkbezoeken zijn volgens hem nodig om als SGP ‘eigenstandig’ tot een standpunt te komen. ‘We zijn regeringspartij noch oppositie, dus moeten we onze eigen informatiestroom organiseren.’ En in het land gaat hij op zoek naar de oplossingen van de werkvloer voor problemen. Den Haag heeft namelijk sterk de neiging om elk probleem met regelgeving af te dichten, en dat levert regeldruk op. ‘Als we niet uitkijken worden we een volksdemocratie zoals indertijd achter het IJzeren Gordijn. Het eigen initiatief komt in het nauw. Kijk naar innovatie in de landbouw: er zijn nieuwe stal- en mestconcepten voor het verminderen van de uitstoot, maar die krijgen binnen de huidige regelgeving geen ruimte. Ik zeg: laat deskundigen die concepten snel beoordelen en geef boeren vervolgens een ontheffing. Of neem de stikstofproblematiek als gevolg van Natura 2000-gebiedjes van 100 meter lang en 10 meter breed. Dat is geen robuust maar snipperbeleid. De insteek van ondernemers moet zijn: hoe kan ik mijn creativiteit gebruiken om de concurrentie een slag voor te zijn? En niet: hoe voldoe ik aan de regels?’

 

'Steeds veranderende regels vermoorden de arbeidsvreugde’

 

Als onderwijsman (eerst docent geschiedenis, daarna schooldirecteur) zag hij hoe de regeldruk uit Den Haag het werkplezier vergalde. ‘Steeds veranderende regels slaan het eigen initiatief dood en vermoorden de arbeidsvreugde. Die regels worden ingegeven door ideologische voorkeuren en economische belangen, en niet door wat leerlingen nodig hebben. Ik heb me als directeur nooit zoveel van overheidsregels aangetrokken. Als ik nu nog directeur was, zou ik de meest dwarse zijn.’

 

Hoe hij zonder tv de uitslagen van de verkiezingen volgde? Kijk maar: 

 

Past die dwarsheid wel bij de SGP?

‘Bij conservatisme hoort ook een bepaalde staatsvrije ruimte. Dat er niet wordt opgelegd: zus en zo moet het zijn. Dat past meer bij progressieve partijen met een veranderingsagenda.’

Misschien heeft zijn ‘regelaversie’ ook wel te maken met het boerenbedrijf van zijn ouders. Dat was gemengd en moest als gevolg van overheidsbeleid specialiseren. Daarmee zou het bedrijf te klein worden om een heel gezin te onderhouden. Dus was het stoppen of opschalen richting de huidige intensieve veeteelt. Uiteindelijk werd het stoppen. Bisschop had zichzelf geen boer zien worden. ‘Vanwege de sleur, maar ook omdat geschiedenis en wetenschap meer mijn belangstelling hadden. Alleen het handelen vond ik wel leuk.’

Over deze serieWat hebben Kamerleden met het bedrijfsleven? Beschikken ze zelf over een ondernemersgeest? In de serie Langs de meetlat in Forum komen Kamerleden van alle partijen aan het woord over hun band met en inzet voor het bedrijfsleven en geven ze zichzelf een cijfer. Eerdere afleveringen lezen? Kijk dan hier.

Zijn zus heeft dat ondernemende wel en is een reisbureau begonnen. ‘Ze weet te groeien in een krimpende markt door klanten aan zich te binden. Dan stuurt ze bijvoorbeeld een kaartje bij thuiskomst: hoe is de vakantie geweest?’ Die persoonlijke band vindt hij belangrijk. Bisschop probeert de lokale middenstand van zijn woonplaats Veenendaal te steunen omdat hij kleine, gespecialiseerde bedrijfjes noodzakelijk vindt voor de vitaliteit van het centrum. ‘Want anders houd je alleen maar ketens over en verliest een dorp het eigen karakter.’

 

‘Ik ben voor stemrecht per gezin. Maar dat is inmiddels een utopie’

 

Waarom heeft u het onderwijs ingeruild voor de politiek?

‘Ik was lokaal al actief voor de SGP, maar had mijn politieke werk juist beëindigd omdat het allemaal wat te veel werd. Landelijk stond ik op nummer 3. Ik ging ervan uit dat ik niet gekozen zou worden, was niet op zoek naar een Kamerzetel. Maar goed, toen werd ik toch gekozen, terwijl mijn hart bij het onderwijs lag. Dit was op mijn weg geplaatst, zeggen we dan bij de SGP. Dan is de vraag: ligt daar mijn taak? Ja, want ook in de politiek kan ik het onderwijs dienen. Bijvoorbeeld door met D66 – notabene een politieke tegenpool – een initiatiefwetsvoorstel in te dienen dat regelt dat de Onderwijsinspectie scholen meer ruimte moet bieden voor eigen beleid.’

 

Vrouw en politiek ligt voor Roelof Bisschop misschien wat ingewikkeld. Maar voor PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul is vrouw misschien wel een geuzennaam...

 

 

Tegenpool is de SGP onder meer als het over de positie van de vrouw gaat. Bisschop heeft ooit tegen het vrouwelijk lidmaatschap van de partij gestemd. ‘Onder echte democratie wordt vaak one man one vote verstaan. De SGP gaat meer uit van een organisch kiesrecht vanuit een sociaal verband: het gezin heeft stemrecht. Maar ik zie inmiddels wel in dat dit een utopie is. De samenleving is te ver geïndividualiseerd.’

 

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief. 

 

Geeft zichzelf een: 8

‘Ik doe mijn best om ondoelmatige regels tegen te gaan, want die werken knellend voor een gezonde bedrijfsvoering en maken ondernemers onzeker.’

Natuur of economie?‘Ze vormen een goed huwelijk, als handen die elkaar wassen. Natuur is in elk geval geen heilige grootheid. Wat de natuur voortbrengt, mag je oogsten.’

Leegstaande kerken slopen of hergebruiken?‘Respectvol hergebruiken. Dus geen discotheek maar wel bijvoorbeeld appartementen. Lege kerken zijn op zich triest, maar ze vormen ook onderdeel van het stadsbeeld.’

‘CZ Rouveen is de kleinste coöperatieve zuivelfabriek van Nederland. Mooi hoe die overeind blijft en niet opgaat in iets groots. Hun niche is bijzondere kaassoorten.’
‘CZ Rouveen is de kleinste coöperatieve zuivelfabriek van Nederland. Mooi hoe die overeind blijft en niet opgaat in iets groots. Hun niche is bijzondere kaassoorten.’
Foto: WIebe Kiestra