Ondernemers zijn onverminderd ontevreden over de inzet van de politie

23-06-2016

Niemand heeft graag veel contact met de politie. Dat geldt ook voor ondernemers. Die hebben bovendien minder van de politie te verwachten dan ‘gewone’ burgers, terwijl ze vaker slachtoffer worden en de schade voor hun bedrijf groot kan zijn. Dat bleek eerder uit enquêtes die Forum hield, en dat blijkt helaas ook weer uit de nieuwe enquête, drie jaar na de vorming van de Nationale Politie.
Die operatie moest er voor zorgen dat de politie meer tijd kreeg voor straat- en recherchewerk, dat er minder bureaucratie zou komen en dat aangifte doen makkelijker zou worden. Ondernemers hebben zelf die ervaring niet. ‘Waarom aangifte doen, je hoort er vervolgens toch niks over’, is een veelgehoorde klacht. Als de politie ‘niet voldoende aanknopingspunten’ heeft voor nader onderzoek, of gewoon geen tijd of mankracht heeft om de zaak uit te zoeken, is ondernemers hiervan op de hoogte brengen toch het minste wat je kunt doen, vind ik.
Een opmerkelijk verschil met drie jaar geleden is de opkomst van cybercrime. Steeds meer ondernemers krijgen daarmee te maken. Het lijkt politie en justitie te ontbreken aan kennis, opsporingscapaciteit en middelen om deze groeiende hightech crime effectief te bestrijden. Natuurlijk moeten bedrijven zelf ook hun digitale beveiliging op orde brengen en houden, maar de aanpak van cybercrime schiet niet op als politie en justitie achter de ontwikkelingen aanlopen.
De oppositie in de Tweede Kamer vroeg onlangs 200 miljoen euro extra voor het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar de minister hield dat af. Wie naar de harde realiteit van criminaliteitsbestrijding kijkt, kiest voor een investering van 500 miljoen voor het op peil brengen van opsporen en vervolgen, en van nog eens 200 miljoen in het verbeteren van de digitale veiligheid van ondernemers en burgers. Bezuinigen mag niet langer als excuus dienen.

Dit artikel komt uit de print Forum