Techwereld inclusief? Er valt nog veel te winnen, zegt Ingrid Tappin

08-01-2024

Ingrid Tappin, directeur Diverse Leaders in Tech bij Techleap, wil meer ‘diverse’ ondernemers in Nederland, om te beginnen in de techwereld. Als vrouwelijke ondernemer van kleur én queer spreekt zij uit ervaring. ‘Je moet tien keer meer je best doen om serieus genomen te worden.’

 

Directeur Diverse Leaders in Tech: hoe word je dat?

‘Ik ben altijd al bezig geweest bedrijven te helpen om cultuur en leiderschap op de werkvloer te veranderen. Dat kan bijvoorbeeld door budget beschikbaar te stellen, maar ook door vragen over inclusie op te nemen in medewerkers-tevredenheidsonderzoeken. Techleap, de aanjaagorganisatie voor start- en scale-ups, werd in covidtijd een steeds grotere klant. Op een gegeven moment werd ik gevraagd om Diverse Leaders in Tech op te zetten onder de vlag van Techleap. Dat vond ik wel een interessante uitdaging: in plaats van individuele bedrijven helpen een ecosysteem voor divers ondernemerschap opzetten.’

Inclusie en innovatieMeer lezen over inclusiviteit en innovatie? In december was techondernemer Ruben Brave gasthoofdredacteur van Forum. Dat nummer had als thema innovatie en inclusie. Onderaan dit artikel kun je klikken op de tag Forum themanummer innovatie en inclusie voor de artikelen uit dit nummer.

Waarom moet het bedrijfsleven diverser worden?

‘Uit onderzoek blijkt dat je betere oplossingen – en daarmee innovatie – krijgt als je mensen met verschillende achtergronden, ervaringen, vaardigheden en denkwijzen bij elkaar zet. Beter dan met homogene groepen, bijvoorbeeld alleen maar witte, oudere mannen. Die kunnen wel sneller samenwerken omdat ze hetzelfde zijn. Met diverse groepen duurt het wat langer om elkaar te leren kennen, want iedereen heeft een andere achtergrond. Maar op een gegeven moment is er een kantelpunt en zie je snel verbetering in de prestaties. Mensen moeten zich dan wel veilig voelen om dingen te zeggen die misschien als een gek idee overkomen. Dan pas is er sprake van inclusie.’

 

Welke rol speelt uw organisatie daarin?

‘De naam zegt het al: we proberen inclusie te versnellen door een gemeenschap te vormen van diverse leiders in tech, van start- en scale-ups tot grown-ups. Ik heb het zelf altijd over uitzonderlijk in plaats van divers: je bent een uitzondering in de organisatie én je doet uitzonderlijke dingen. Over alle assen van diversiteit, dus gender, cultuur, seksuele identiteit, neurodivergentie (hoe je brein werkt, red.) en arbeidsbeperking.’

 

'We hebben bondgenoten nodig'

 

Wat gebeurt er als je al die mensen bij elkaar zet?

‘Dan ontstaat er herkenning en erkenning, een gevoel van saamhorigheid. Ze worden nog meer gemotiveerd om binnen hun eigen organisatie diversiteit en inclusie te verbeteren. Wat uiteindelijk leidt tot meer innovatie. Inmiddels hebben we nu tweehonderd leiders verzameld. We zoeken daarnaast naar mensen en organisaties die hen kunnen helpen. Oók de witte man van 50-plus die zich hard maakt voor diversiteit. We hebben ‘bondgenoten’ nodig om ervoor te zorgen dat het een gezamenlijke inspanning van álle medewerkers wordt. Zij zullen dan ervaren dat diversiteit en inclusie niet alleen sociaal is, maar ook veel slimmer.’

Wie is Ingrid Tappin?Ingrid Tappin (43) werd geboren op Barbados, woonde tot haar vijfde in de VS en sindsdien in Nederland. Ze studeerde rechten en media & culturele studies. Na enige jaren in de mediasector richtte zij zich als adviseur en ondernemer op communicatie, samenwerking, strategie en innovatie bij bedrijven. Sinds 2022 werkt zij bij Techleap als directeur diversity, equality and inclusion (DEI) en heeft ze Diverse Leaders in Tech opgezet.

Wat zijn uw eigen ervaringen als vrouw van kleur, getrouwd met een vrouw?

‘Ik heb als kind geleerd dat je tien keer meer je best moest doen om serieus genomen te worden. Op school, de universiteit, het werk. Ik ben ook wel uitgescholden, of juist gecomplimenteerd met mijn Nederlands, terwijl ik hier sinds mijn vijfde ben opgegroeid. Ik kan snel schakelen en me aanpassen aan de omgeving. En ik heb geleerd om binnen een groep te kijken wat de sociale gewoonten zijn. Hoe moet ik me gedragen om te komen waar ik wil? Positief daaraan is dat ik me kan inleven in de ander, negatief is dat ik een deel van mijn identiteit verberg.’

 

Hoe is dat dan op bijeenkomsten van uw organisatie?

‘We hebben allemaal diezelfde ervaring en hoeven daar geen rol te spelen. Ik kan daar ook mijn ervaring als ondernemer delen. Zo had ik met mijn vrouw een startup waarvoor een nieuwe investeringsronde nodig was. Toen kregen we te horen dat er echt een man bij moest. En mijn vrouw – blond en blauwe ogen – werd vaak gezien als degene die de leiding had. Je krijgt met veel vooroordelen te maken die je moet incasseren als je verder wilt als ondernemer. Dat maakt het soms stressvol. Veel mannen op machtsposities zijn zich er niet bewust van hoe heftig dat kan zijn.’

Ingrid Tappin: 'k ben ook wel uitgescholden, of juist gecomplimenteerd met mijn Nederlands, terwijl ik hier sinds mijn vijfde ben opgegroeid'
Ingrid Tappin: 'k ben ook wel uitgescholden, of juist gecomplimenteerd met mijn Nederlands, terwijl ik hier sinds mijn vijfde ben opgegroeid'

Hoe kun je zorgen dat vrouwelijke en andere startups meer kansen krijgen?

‘Van alle investeringen in startups gaat 98 procent naar bedrijven die door mannen worden geleid. Je ziet nu dat de grote investeringsfondsen diversiteitseisen gaan stellen aan de fondsen waar zij in investeren. Grote partijen die een connectie hebben met de overheid zouden dat ook moeten doen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan InvestNL, de grote banken en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Dan krijgt het echt maatschappelijk impact. Want geld is een belangrijke trigger om te veranderen. Daarnaast is het nodig om meetbare doelen te stellen, en verantwoording af te leggen over de resultaten.’

 

Hoe staat het met inclusie in de techsector?

‘Daar zijn we nu data over aan het verzamelen, want die is er nog te weinig. Privacy speelt daarbij een rol. Maar je hebt data nodig om uit te leggen waarom inclusie belangrijk is. Het heeft namelijk weinig zin om managers van bedrijven een training diversiteit en inclusie door de strot te duwen. Als je data verzamelt kun je laten zien wat inclusie aan innovatie oplevert. En laten zien dat binnen bedrijven vrouwen van kleur na drie jaar uitstromen. Waarom is dat? Omdat ze zich niet welkom voelen. Veel Nederlanders geloven niet dat dat gebeurt: wij zijn toch zo tolerant?’

‘In afwachting van meer data hebben we medewerkers uit de techsector gevraagd hoe zij inclusie beleven. Daar kwam onder meer uit dat 43 procent de aandacht voor diversiteit overdreven vindt. 47 Procent van de mannen vindt het niet zo belangrijk, tegen 24 procent van de vrouwen. Volgens 77 procent is er sprake van gelijke kansen binnen het bedrijf, maar de reactie van vrouwen en mensen met een migratieachtergrond vertellen een ander verhaal.’

 

Was u geschokt door de uitkomst van de enquête?

‘Ik wist dat de techsector minder inclusief is dan wordt gedacht. Mensen in tech, die zich met innovatie bezighouden, zijn heel progressief en open minded: die gedachte. Ik schrik wel van bepaalde cijfers. Dat één op de drie respondenten liever niet een collega met een hijab (hoofddoek, red.) heeft. Of dat één op de vier vrouwen ongepast gedrag heeft gerapporteerd. Dat is wel erg in your face.’ 

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.