Welke europarlementariërs verdienen een standbeeld in Brussel?

24-01-2022

Complimenten, een standbeeld of een gouden medaille. Welke europarlementariër had het meeste oog voor de noden van ondernemers en verdient het om op het schild gehesen te worden? Opinieblad Forum vroeg het brancheverenigingen. En verrassing: het zijn niet alleen VVD'ers.

 

Het is inmiddels een kleine traditie geworden: elk jaar delen brancheorganisaties rond de jaarwisseling pluimen uit aan Tweede Kamerleden. Maar dit jaar gooien we het eens over een andere boeg. In de Nederlandse politiek was de dynamiek zo ongewoon vanwege een demissionair kabinet, dat we de focus nu verleggen naar Brussel. Daar is nog een heel goede reden voor. De europarlementariërs zijn halverwege hun termijn. Een mooi moment om eens te kijken wie (bewust of onbewust) oog had voor de noden van het bedrijfsleven.

 

Sophie in ’t Veld (D66/Renew Europe)

'Voor onze achterban, reders op het zoute water, willen we Sophie in ’t Veld (D66/ Renew Europe) uitlichten', zegt Annet Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). Reders hebben het afgelopen jaar veel meegemaakt op zee met bootvluchtelingen die ze onderweg van of naar hun bestemming tegenkwamen en uit de Middellandse Zee visten. Zij snakken naar een oplossing voor de snelle en veilige ontscheping van bootmigranten in het gebied. 'In ’t Veld heeft zich de problematiek van de reders aangetrokken en brengt hun dilemma's onder de aandacht', vindt Koster. Ze nam eerder deze zomer ook deel aan een conferentie met rederijen over zulke praktijken. 'Het Europese gebrek aan samenwerking om een oplossing te bieden voor de ontscheping van bootmigranten breekt onder andere de koopvaardij op. Reders en vooral de zeevarenden aan boord van de zeeschepen kunnen geen kant op in het bijstaan van drenkelingen en hen wordt steeds vaker 'illegale pushbacks' verweten. En daar is helemaal geen sprake van.'

 

Dit worden volgens het Europese tijdschrift Politico dit jaar de movers and shakers in Brussel

 

Liesje Schreinemacher (VVD/Renew Europe, inmiddels minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het Nederlandse kabinet)

Voor Bouwend Nederland is Liesje Schreinemacher iemand die extra aandacht verdient. 'Dat komt door de inspanningen die zij leverde om oneerlijke concurrentie op de interne markt tegen te gaan. Het gaat ons hier om oneerlijke concurrentie op de Nederlandse markt van Chinese staatsbedrijven', zegt René Meyboom, director European Affairs bij Bouwend Nederland. 'Hoewel we in Nederland nog geen voorbeelden hebben van deze oneerlijke concurrentie, volgt Bouwend Nederland dit dossier nauwgezet. Er is een complete website met voorbeelden van projecten in het buitenland: (MAP - FIEC Interactive map (soes-in-europe.eu), wij willen voorkomen dat we dergelijke zaken in Nederland krijgen.' Schreinemacher is inmiddels minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking geworden in het kabinet-Rutte IV.

 

Bart Groothuis (VVD/Renew Europe)

De havenbedrijven die zich hebben verenigd in Deltalinqs willen graag een lans breken voor Bart Groothuis van VVD/Renew Europe, zegt Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program. Groothuis, oud-ambtenaar bij het ministerie van Defensie houdt zich vooral bezig met defensie, tech, geopolitiek, energie, industrie, digitalisering en cybersecurity. 'Met Bart Groothuis zijn wij in gesprek over ontwikkeling van waterstof en de Europese regelgeving daarvoor. Hij is resultaatgericht, inhoudelijk en wil een concrete bijdrage leveren aan de klimaatdoelen.'

Ook het Centraal Bureau voor Levensmiddelen ziet in Groothuis iemand die lof verdient. 'Bart Groothuis is dit jaar rapporteur geworden voor de herziening van de Europese Cybersecuritywetgeving', legt Marc Jansen, directeur van CBL uit. Hij verwacht dat Groothuis de belangen van het bedrijfsleven goed in de gaten houdt. 'De gehele productie en distributieketen hangt aan elkaar van het digitaal doorgeven van informatie. Van het bestellen op de bank of de winkelstraat tot productie van in Friesland of waar ook ter wereld. Ondernemers en zijn daarmee kwetsbaar voor hackers die hun systemen kapen en losgeld vragen.'

 

Paul Tang (PvdA/Partij van de Europese Sociaaldemocraten)

Het Verbond van Verzekeraars zet een waakhond in het zonnetje: Paul Tang. 'Waar lidstaten onderling nog flink kunnen verschillen in de getoonde klimaatambitie heeft de EU in het afgelopen jaar flinke stappen gezet', memoreert Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. 'Paul Tang waakt daarbij over de rol van de financiële sector. Een van de grootste uitdagingen daarbij is het handen en voeten geven aan financiële verslaglegging. De roep om meer geschikte en relevante data die ook onderling goed vergelijkbaar zijn, is groot. Dan pas zijn consumenten, verzekeraars en andere beleggers in staat de juiste keuzes te maken. Tang heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van Europese wetgeving hierover. Hij heeft hoge ambities, maar houdt tegelijkertijd oog voor de uitvoerbaarheid ervan.'

 

Caroline Nagtegaal (VVD/Renew Europe)

Voor Machiel van der Kuijl van evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek, sprong er dit jaar één Europarlementariër uit: Caroline Nagtegaal. 'Caroline slaagt er in een volksvertegenwoordiger in Brussel te zijn én stevig verankerd te zijn in de belangen van handel en logistiek', zegt Van der Kuijl. 'Zij heeft daarbij altijd een luisterend oor en haar deur staat altijd open om op de hoogte te zijn en te blijven van de kansen en uitdagingen op de werkvloer.' 'Nagtegaal kwam het afgelopen jaar onder andere in de belangstelling door een mede door haar geschreven plan voor de verduurzaming van de binnenvaart. Binnen het Mobility Package heeft ze een actieve rol gespeeld bij het harmoniseren van de regels voor personeel voor bijvoorbeeld het wegvervoer. Daarmee is voorkomen dat alle landen een lappendeken van regels invoerden. Het was een grote opgave Oost en West in Europa bij elkaar te krijgen in een voor iedereen aanvaardbare tekst.'

 

Bas Eickhout (GroenLinks/European Green Party)

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland is zeker. 'Geen enkele twijfel. Dat is Bas Eickhout van GroenLinks', zegt de voorzitter van Techniek Nederland. 'Als klimaatwetenschapper is hij een autoriteit in het Europees Parlement. Het is dan ook geen verrassing dat hij delegatielid van het parlement was voor de klimaattop in Glasgow. Eickhout heeft net als Techniek Nederland stevige ambities als het gaat om de energietransitie. Tegelijkertijd houdt hij de positie van het bedrijfsleven scherp in de gaten.'

 

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief

Van wie verwachten ondernemers veel in 2022?Techniek Nederland: 'Tom Berendsen van het CDA. Wij hopen dat hij slimme, duurzame techniek steunt die onmisbaar is om de CO2-uitstoot terug te dringen.'
CBL: 'Jan Huitema (SGP), Toine Manders (CDA) en Kim van Sparrentak (GroenLinks). Zij zijn de aangewezen personen om zich in te zetten tegen de praktijk die afnemers verplicht in te kopen bij de vestiging in het land waar ze zelf zijn.'
Verbond van Verzekeraars: 'Wij hopen dat alle Nederlandse europarlementariërs in de Commissie economische en monetaire zaken zich vol zullen inzetten om de herziening van Solvency II tot een succes te maken.'
Deltalinqs: 'Bart Groothuis (zie hierboven; red.).'
Bouwend Nederland: 'De europarlementariërs die betrokken zijn bij het Fit for 55-pakket samen met het Energy Performance of Buildings Directive voor isoleren van gebouwen.'

Nederlanders in het Europees ParlementHet Europees Parlement of kortweg EP is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Samen met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie heeft het een wetgevende taak binnen de Europese Unie. De leden van het Europees Parlement worden elke vijf jaar direct verkozen, de laatste keer in 2019. Het Europees Parlement heeft 751 zetels. De politici zijn niet per land, maar per politieke gezindte georganiseerd. Op dit moment zitten er 28 Nederlanders in het EP: PvdA 6, VVD 5, CDA 5, GroenLinks 3, D66 2 ChristenUnie/SGP 2, PvdD 1, PVV 1, Onafhankelijken 4 (daaronder ex-FvD en 50Plus).
Bron: Wikipedia