Impact Corporate Sustainability Due Diligence Directive financiële sector

25-03-2022

Frans de Beaufort, global head of corporate sustainability bij Aegon, deelt zijn eerste visie op de corporate sustainability due diligence richtlijn met betrekking tot de financiële sector. 

 

In algemene zin worden de doelstellingen van het lang verwachte voorstel voor de richtlijn voor corporate sustainability due diligence ondersteund. Het voorstel vult andere (Europese) wetgevingsinitiatieven, die vooral zijn gericht op transparantie op het gebied van duurzaamheid en mensenrechten, zoals met name de CSRD, aan met rechtstreekse en inhoudelijke verplichtingen. Daarmee voegt het voorstel een op dit moment nog - ten dele – ontbrekend stukje aan de duurzaamheidspuzzel toe. Met de toekomstige CSRD wordt in belangrijke mate geleund op marktdiscipline, gedragsverandering van ondernemingen door transparantie te verlangen jegens stakeholders over hun duurzaamheidsprofiel.

 

Met de corporate sustainability due diligence richtlijn zal deze transparantie-eis worden aangevuld met inhoudelijke duurzaamheidsvereisten. Ofschoon ook transparantie en publieke verantwoording geenszins vrijblijvend is, kadert het richtlijnvoorstel de verplichtingen nog verder in. Het richtlijnvoorstel is voorzien van ‘tanden’, die naleving door ondernemingen moeten bevorderen door middel van aansprakelijkheden en de mogelijkheid tot sanctionering. Tegelijkertijd stellen wij wel onze vraagtekens bij de onduidelijke normering en de brede reikwijdte van het voorstel. Zeker de bepalingen omtrent aansprakelijkheid en mogelijke sanctionering vragen om een duidelijke normstelling.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.