International Procurement Instrument binnenkort in werking

27-06-2022

Op vrijdag 17 juni heeft de Europese Raad het voorstel voor het International Procurement Instrument (IPI) goedgekeurd, nadat het Europees Parlement er een week eerder ook voor heeft gestemd. Dit betekent dat het voorstel 10 jaar nadat het voor het eerst werd gepresenteerd in werking zal treden.

 

Het IPI is onderdeel van de EU Handelsdefensieve toolbox maar heeft eigenlijk een meer offensief karakter. Het doel is om buitenlandse aanbestedingsmarkten te ontsluiten voor Europese bedrijven. Europa is van oudsher een groot voorstander van vrijhandel en heeft daarom ook een grotendeels open aanbestedingsmarkt. Men verwachtte dat andere landen zouden volgen, maar dat bleef uit. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie voor Europese bedrijven die niet kunnen meedingen in andere landen terwijl die bedrijven wel op de Europese markt terecht kunnen. Het IPI moet daar verandering in brengen.

 

Het instrument

 

Het IPI maakt het mogelijk om bedrijven uit landen met een gesloten aanbestedingsmarkt een heffing op te leggen of zelfs uit te sluiten van Europese aanbestedingen. De Europese Commissie kan een onderzoek instellen naar de barrières in het betreffende land en in onderhandeling gaan om die barrières op te heffen. Als dit niet gebeurt, kan de Commissie een prijsheffing opleggen of een bedrijf zelfs volledig uitsluiten van het meebieden op een tender. Het IPI kan worden gebruikt in gevallen waarin de EU geen verdrag over aanbestedingen heeft gesloten met het betreffende land.

 

Veel punten van bedrijfslobby overgenomen

 

In het definitieve voorstel zijn onder andere deadlines verkort, is de procedure versimpeld en zijn er verschillende drempelwaardes opgenomen voor de gevallen waarin het instrument gebruikt kan worden. Zo is er een drempel van €15 miljoen voor tenders voor werken en concessies en een drempel van €5 miljoen voor goederen en diensten. Hiermee zijn veel lobbypunten van het bedrijfsleven meegenomen.

 

Nu het IPI door zowel het Parlement als de Raad is goedgekeurd, zal het binnen 60 dagen in werking treden.

 

 

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.