Malik Azmani (VVD/RENEW): ‘[Europese Politieke Gemeenschap] actueler dan ooit en een krachtig signaal naar Poetin’

20-10-2022

Begin oktober vond er een Europees unicum plaats. Het was de allereerste bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. De Tsjechische hoofdstad Praag was gastheer van een initiatief van Emmanuel Macron: 44 landen uit Europa samen te laten optrekken om de grote grensoverschrijdende problemen te bespreken. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en energievoorziening. Actueler dan ooit en een krachtig signaal naar Poetin.

 

Nederland werkte de afgelopen maanden samen met Frankrijk en Albanië de plannen voor de samenkomst verder uit. Minister-President Rutte benadrukte - in het bijzijn van Macron en de Duitse Bondskanselier Scholtz - dat een verenigd Europa de belangrijkste boodschap is aan Rusland. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar er moet meer gebeuren. 

 

Naast uitwisselen van gedachten vind ik het nog belangrijker om onze gezamenlijke uitdagingen te lijf te gaan. Op Europees niveau moeten we daarom investeren in nieuwe energiebronnen en energiebesparing. Maar ook door gezamenlijke inzet en het steunen van bedrijven op innovatie, groen en digitaal om ons concurrentievermogen verder te versterken en strategisch autonomer te worden. Hierdoor krijgt Europa een grotere slagkracht op het wereldtoneel. 

 

Tegelijkertijd moeten we in Nederland alles op alles zetten om onze prachtige bedrijven overeind te houden en mensen die het zwaar hebben, financieel te ondersteunen. Want zij mogen niet door Poetin in de kou komen te staan.

 

Poetin moet zich realiseren dat hij meer en meer alleen komt te staan, en dat wij vastbesloten zijn om terreur te blijven bestrijden en illiberale krachten tegen te gaan. Dat alleen nog Belarus aan zijn kant staat en dat heel Europa verenigd is in deze strijd. Europa zal Oekraïne onvoorwaardelijk blijven steunen omdat zij tevens strijden voor onze vrijheid!

 

Malik Azmani

Delegatieleider VVD-fractie en eerste vicevoorzitter Renew Europe in het Europees Parlement

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.