Stand van zaken Europese due diligence wetgeving

23-02-2023

Een van de meest ingrijpende voorstellen die momenteel in Europa op tafel ligt is het voorstel voor een Europese due diligence-wetgeving, dat bedrijven verplicht gepaste zorgvuldigheid toe te passen in hun ketens. Begin vorig jaar publiceerde de Commissie het voorstel en de Raad van Ministers bepaalde in december zijn standpunt erover. Momenteel zijn liefst 8 commissies in het Europees Parlement bezig hun oordeel te vormen. Het juridische comité JURI is leidend en rapporteur is Lara Wolters (PvdA/S&D).

 

Volgens de planning moeten op 1 maart de comités voor Interne Markt IMCO en werkgelegenheid EMPL als laatsten hun opinie afronden. De stemming in hoofdcommissie JURI staat momenteel nog op de planning voor 13 maart maar zal vrijwel zeker worden uitgesteld naar ten minste april en mogelijk nog later. De Plenaire stemming - die minstens een maand later is - zal daardoor waarschijnlijk niet eerder dan juni kunnen plaatsvinden. De triloogfase zal dan in het najaar plaatsvinden.

 

Verschillende standpunten
Het Europees Parlement wil behoorlijke wijzigingen invoeren ten opzichte van het Commissievoorstel en volgt met die afwijkingen vaak niet de lijn van de Raad. Ook binnen het EP zijn er verschillen tussen de wensen van de Commissies. Zo hebben verschillende Commissies verschillende ideeën over welke bedrijven binnen de scope moeten vallen: ITRE (committee on Industry, Research and Energy) en IMCO (committee on the Internal Market and Consumer Protection) noemen bedrijven met meer dan 500 werknemers en een omzet van minimaal 150 miljoen; INTA (committee on International Trade) en ECON (committee on Economic and Monetary Affairs) leggen die grens op 250 werknemers en 80 miljoen; en DEVE (committee on Development) wil bedrijven vanaf 50 werknemers en 40 miljoen omzet. De Raad leunt juist de andere kant op en wil die grens verhogen naar 1000 werknemers en een omzet van 300 miljoen. Zelfs nadat het Europees Parlement een formele positie heeft aangenomen is er dus nog veel werk te verrichten om de drie instellingen op een lijn te krijgen.

 

Snelheid maar wel kwaliteit
Voor het Nederlandse bedrijfsleven is het doel om tijdens deze Commissie periode met een Europees voorstel te komen. Wel is het van belang dat de kwaliteit van het uiteindelijke voorstel goed is. Het moet uitvoerbaar zijn voor bedrijven en in de praktijk ook echt werken. En het moet een gelijk speelveld opleveren. De due diligence-verplichting zorgt hoe dan ook voor veel werk voor bedrijven, dus dan moet het ook wel het gewenste effect hebben. Dit kan alleen door een realistische scope, heldere afbakening van eigen handelen (aansprakelijkheid; resultaatverplichting) en andermans handelen in de keten (verantwoordelijkheid; inspanningsverplichting) en door bedrijven de ruimte en het vertrouwen te geven zelf een prioritering aan te brengen, veranderingen door te voeren en te verbeteren.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.