‘Aannemen nieuwe pensioenwet is belangrijke stap naar beter pensioenstelsel’

23-12-2022

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat de Tweede Kamer vannacht heeft ingestemd met het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen (WTP). Met deze wet krijgt het pensioenstelsel 'de grote onderhoudsbeurt' die dringend nodig is voor alle werkenden. Een transparanter stelsel, persoonlijker én met stabiele premies. Zo kan het stelsel tot de beste ter wereld blijven behoren en sluit het bovendien beter aan op de arbeidsmarkt. De WTP is de uitwerking van het pensioenakkoord dat ondernemers, overheid en vakbeweging hebben gesloten in 2019.
 
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: "Fijn dat er zo’n brede steun is voor deze belangrijke hervorming. Dank in de eerste plaats aan deze en de vorige minister en de ambtenaren voor al hun inspanningen om dit tot stand te brengen. Het nieuwe pensioen is eerlijker voor jongeren. Het sluit beter aan bij de huidige arbeidsmarkt en pensioenen worden eerder verhoogd wanneer het economisch goed gaat. Allemaal pluspunten van het nieuwe stelsel. Ik hoop dat de behandeling in de Eerste Kamer nu spoedig plaatsvindt. En uiteindelijk is het natuurlijk aan werkgevers, werknemers en de pensioensector om de nieuwe wet in de praktijk te brengen. Dat is een belangrijke klus die secuur moet plaats vinden."
 
Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: "De wet is het sluitstuk van een jarenlange discussie over de modernisering van het pensioenstelsel. Vanuit werkgevers hebben we steeds gepleit voor de overgang naar een persoonlijker pensioen met stabiele pensioenpremies. Dat bereiken we met deze nieuwe wet. Bovendien krijgen zelfstandigen net zoveel ruimte om fiscaal voordelig pensioen op te bouwen. Ook een belangrijke stap en wel zo eerlijk!"
 
Na de jaarwisseling start de behandeling van de wet in de Eerste Kamer. Volgens planning treedt de wet in werking op 1 juli 2023. Als de wet van kracht is krijgen vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders 4,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, tot 1 januari 2028.