Actie om stikstof- en PFAS-impasse te doorbreken

25-10-2019

Onder de slogan ‘Nederland staat op slot, politiek trek ’t vlot!’ sluiten meer dan 30 branche- en ondernemersorganisaties van VNO-NCW en MKB-Nederland zich aan bij de landelijke actiedag op 30 oktober van de stichting Grond in Verzet. De organisaties hebben samen met deze stichting een manifest gemaakt dat ze woensdag willen aanbieden aan de verantwoordelijke ministers, de minister-president en de provincie- en gemeentebestuurders.

 

Enorme schade door stikstof- en PFAS-impasse

'In het manifest schetsen we de enorme schade van de stikstof- en PFAS-impasse. Ook doen we voorstellen om Nederland snel weer vlot te trekken, zodat projecten weer door kunnen en banen niet in gevaar komen', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Geen wegblokkades

Voor de branches- en ondernemingsorganisaties is een belangrijke randvoorwaarde dat de actie woensdag publieksvriendelijk verloopt en niemand tot overlast is. 'Dus geen wegblokkades maar bijvoorbeeld wel een mooie materiaalexpositie op het Malieveld om te illustreren welk soort werk momenteel allemaal stilligt.'

 

Kom met het OV

De ondernemingsorganisaties ondersteunen de organiserende stichting Grond in Verzet met busvervoer en tal van andere praktische ondersteunende maatregelen. De verwachting is dat nog meer branches zich aansluiten en de actie steun betuigen. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen alle deelnemers aan de actie op om met het openbaar vervoer of de beschikbare bussen naar het Malieveld te komen. Ondernemers en branches kunnen terecht op een speciale actiepagina met actiemateriaal.

 

NL staat op slot, politiek trek 't vlot!

Op de speciale actiepagina met actiemateriaal staat ondermeer deze video, maar ook manifesten en beeldmateriaal voor Twitter, Facebook en LinkedIn.