Bedrijven aan de slag met drinkwaterbesparing

27-06-2024

‘20 Procent drinkwater besparen in 2035 ten opzichte van 2016. Dat is de ambitie waar het bedrijfsleven de schouders onder zet komende jaren’. Dat en meer staat in het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing waar VNO-NCW en MKB-Nederland aan hebben meegewerkt. Demissionair minister Harbers van IenW heeft het plan deze week naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Het beschikbaar houden van voldoende schoon drinkwater is volgens de ondernemingsorganisaties van groot belang gezien de groeiende drinkwatervraag, de afname van beschikbare bronnen en klimaatverandering die zorgt voor droogte en verzilting. ‘Drinkwaterbesparing is nodig, want zo zorgen we dat burgers en bedrijven voldoende drinkwater kunnen blijven hebben. Nu en in de toekomst’, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Waterscans

Bedrijven die veel drinkwater gebruiken, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelensector en farmaceutische industrie, zijn al actief bezig met waterbesparing. Tegelijk is er nog een wereld te winnen, bijvoorbeeld door proceswater te hergebruiken. Met waterscans gaan we samen met drinkwaterbedrijven dit potentieel in kaart brengen, waarin maatwerk per bedrijf centraal staat.  Voor het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke sectoren richt de aanpak zich meer op vergroten van kennis en concrete handvatten die zij kunnen inzetten. Op kleine schaal werken MKB-Nederland en Vitens nu aan een pilot in de horecasector. Bij succes kan deze aanpak veel breder worden uitgerold. Voor andere sectoren (gastvrijheid, sport en wasstraten bijvoorbeeld) zou een sectorgewijze aanpak gewenst zijn. 

 

Ook huishoudens moeten stappen zetten

Ook huishoudens zullen grote stappen moeten zetten om drinkwater te besparen. Zij nemen immers nu het overgrote deel van het verbruik voor hun rekening: 70 procent. Bewust omgaan met water is hierbij belangrijk. Daarnaast bieden technologische innovaties kansen, om drinkwater te hergebruiken, of om ander water, zoals regenwater, in te zetten voor het doorspoelen van je toilet of andere zaken. Het is positief dat het Plan van Aanpak die mogelijkheden nader wil verkennen.