‘Goede stappen kabinet om uit de stikstofimpasse te komen’

25-11-2022

‘Met de vandaag gepresenteerde stikstofaanpak zet het kabinet een belangrijke stap om eindelijk uit de stikstofimpasse te komen en te zorgen dat zowel de natuur kan herstellen als PAS-melders, de energietransitie, de bouwopgave en andere projecten straks weer door kunnen’. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie.

 

Aantrekkelijke uitkoopregeling piekbelasters

Belangrijkste pijler onder de aanpak van het kabinet is een uitkoopregeling voor piekbelasters tegen meer dan 100 procent van de bedrijfswaarde. Deze regeling moet het interessant maken voor met name boeren nabij natuurgebieden om het bedrijf op een aantrekkelijke manier te beëindigen. De ruimte die dit oplevert gaat naar een stikstofbank. ‘Alleen zo ontstaan op een zo kort mogelijke termijn eindelijk weer mogelijkheden voor de bouw van woningen, de aanleg van nieuwe infrastructuur en voor projecten om Nederland duurzamer te maken,’ aldus Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter.

 

Emissieloos bouwen

Verder stelt het kabinet extra middelen beschikbaar voor emissieloos bouwen (400 mln euro) en voor maatregelen in de mobiliteit en industrie (200 mln euro). Ook komen er standaarden die moeten helpen bij het sneller berekenen van de impact van stikstofemissies in de bouw. Dat is nodig omdat sinds het sneuvelen van de bouwvrijstelling voor iedere woning en iedere windmolen een vergunning aangevraagd moet worden. Van belang is ook dat het innovatiespoor samen met het bedrijfsleven snel verder wordt uitgewerkt.

 

Salderen

Zorgen hebben de ondernemingsorganisaties wel ten aanzien van het zogeheten ‘salderen’. Dit wordt volgens de nieuwe kabinetsplannen (zowel intern als extern) een heel stuk ingeperkt voor ondernemingen. Dit kan het lastig maken om -vooruitlopend op de ruimte die vrijkomt door de opkoop van piekbelasters- belangrijke projecten al doorgang te laten vinden.

 

Alle sectoren leveren hun bijdrage

In de plannen van het kabinet gaan alle sectoren evenwichtig bijdragen aan het terugbrengen van de stikstofuitstoot en andere emissies, voor zover zij bijdragen aan de problematiek. ‘Iedereen gaat zijn bijdrage leveren, niet alleen de boeren,’ aldus Thijssen. Cruciaal is volgens haar nu vooral dat we de opkoopregeling snel uitvoeren. ‘Alleen zo kunnen we een einde maken aan de nu 3,5 jaar durende gijzeling van ons land met vele miljarden aan economische schade en vertraging van tal van duurzame projecten.’