Maximaal inzetten op het uitvoeren van de Klimaatplannen

26-10-2023

‘De huidige aanpak van het kabinet met o.a. het Programma Verduurzaming Industrie voor de grote industrieclusters, de maatwerkafspraken met de 20 grootste uitstoters en het Actieplan voor het zogenoemde Cluster 6 werpt zijn vruchten af’. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

 

Winstwaarschuwing zien als aansporing

Het PBL schrijft vandaag (navolging van een eerder bericht op Prinsjesdag) in de KEV dat het kabinet op weg lijkt om de klimaatdoelen van 2030 te halen. VNO-NCW en MKB-Nederland zien de winstwaarschuwing die het PBL er tegelijk bij afgeeft – ‘dan moet alles wel meezitten’ – als een prikkel voor het kabinet en bedrijven om maximaal door te gaan met dit beleid én vaart te maken met het oplossen van problemen die de vergroening nu nog in de weg zitten, zoals het oplossen van de tekorten op het elektriciteitsnet en de aanleg van nieuwe infrastructuur en trage vergunningverlening.

 

Uitvoering, uitvoering, uitvoering

Vooral een voortvarende aanpak van de maatwerkafspraken en de aanpak van netcongestie is cruciaal voor de energietransitie. Zo staan er inmiddels in Nederland zo’n 6.000 bedrijven op de wachtlijst die van het gas af willen en over willen stappen op elektra. Het net maximaal versterken en tegelijk flexibeler en slimmer met stroom omgaan is hiervoor cruciaal komende jaren evenals een onconventionele aanpak met een snellere vergunningverlening.

 

Optimistisch

Volgens de ondernemersorganisaties is meer optimisme in het klimaat debat gerechtvaardigd en staven de vandaag gepresenteerde PBL-cijfers dat. Er is zowel in Brussel als in Den Haag een heel pakket aan maatregelen afgesproken wat zorgt dat Nederland zijn klimaatdoelen kan halen. Een belangrijk onderdeel is het emissiehandelssysteem (ETS-systeem) dat zorgt dat bedrijven hun CO2-uitstoot heel fors moeten verlagen omdat CO2-uitstoten steeds duurder wordt en het uitstootplafond elk jaar een stap lager richting naar nul gaat. Ook loopt Nederland inmiddels wereldwijd voorop met elektrisch rijden, qua zonne-energie en qua windenergie. Sinds 1990 heeft de industrie de broeikasgassen al met 43 procent weten te reduceren en inmiddels wordt volop gewerkt aan een nieuwe generatie fabrieken voor waterstof, biobrandstoffen en bioplastics. Zo is op alle fronten sprake van actie.