Nieuwe stikstofwet noodzakelijke eerste stap, maar nog niet voldoende

11-12-2020

Het ziet er naar uit dat de Tweede Kamer dinsdag voor de stikstofwet gaat stemmen. Een belangrijke eerste stap, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Het zou goed zijn als de wet op korte termijn in werking treedt, zodat er snel gewerkt kan worden aan natuurherstel én er snel ruimte komt voor bouwactiviteiten via de voorgestelde vrijstelling voor de bouwfase (woningen, infrastructuur en industrie).

 

Reductiedoel

Maar er is na het omarmen van deze wet nog meer nodig. Want ook met deze wet is er nog steeds onvoldoende ruimte voor economische ontwikkeling. Niet alleen infraprojecten, havenactiviteiten, ontwikkelingen in de landbouw, maar ook woningbouw in delen van het land kunnen daardoor geen doorgang vinden. Daarom is het hogere reductiedoel waar de Tweede Kamer nu voor kiest belangrijk.

 

Stikstofbank

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen alle betrokken partijen op om de komende maanden tot een structurele oplossing te komen. Voor de natuur, voor economische activiteiten en voor de agrarische sector. Onderdelen daarvan kunnen de keuze voor voorrang voor de meest kosteneffectieve stikstofreductie-maatregelen zijn, ruimhartige vergoeding van onrendabele kosten en een stikstofbank en -registratiesysteem om de ruimte die beschikbaar komt voor bouw, industrie en landbouw vorm te geven. 'Wij helpen hierbij graag', aldus de ondernemingsorganisaties.