Nu vooral focussen op de uitvoering van het stikstofbeleid

10-02-2023

'Er ligt een goede kamerbrief over stikstof. Die maakt goed duidelijk dat iedereen zijn deel levert om het stikstofvraagstuk de komende jaren op te lossen en wat allerlei sectoren al gedaan hebben. Onduidelijk blijft echter hoeveel ontwikkelruimte er komt komende jaren, naast ruimte voor de natuur en voor PAS-melders. Verder is het zaak de nieuwe uitkoopregeling voor piekbelasters zo snel mogelijk te laten starten.' Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de brief van Minister Van der Wal aan de Tweede kamer. 

 

'Geen zicht op ontwikkelruimte'

Volgens de ondernemingsorganisaties bevat de brief geen echte verrassingen. Wel hadden ze gehoopt op meer duidelijkheid over de hoeveelheid ontwikkelruimte die kan ontstaan (na de uitkoop van piekbelasters) voor bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen, de aanleg van infrastructuur én nieuwe duurzame fabrieken. Duidelijk wordt uit de brief dat de uitkoop van piekbelasters zo’n 100 'mol' aan stikstofruimte moet opleveren. Welk deel hiervan ingezet kan worden om nieuwe economische ontwikkelingen mogelijk te maken komende jaren wordt echter niet duidelijk. Dit terwijl cruciaal is voor de energietransitie en de economie dat de vergunningverlening weer op gang kan komen na al 3,5 jaar stilstand sinds het PAS-arrest van de Raad van State. Voldoende ruimte voor economische ontwikkeling (naast ruimte voor natuur en voor PAS-melders) was ook onderdeel van het plan dat de ondernemingsorganisaties eerder hebben gemaakt met boeren, bouwers en natuurorganisaties.

 

Fair share

De brief bevat verder een goede analyse over wat alle sectoren (landbouw, mobiliteit en industrie) doen om de stikstofuitstoot terug te dringen tot 2030. Zo wordt duidelijk dat de industrie tussen 1990 en 2030 de stikstofuitstoot met zo’n 85% terugbrengt (landbouw 81%). In de industrie gaat dit gelijk op met de investeringen in CO2-reductie waardoor de industrie tot 2030 60% minder CO2 uitstoot (landbouw 40%). 'Hiermee levert iedereen meer dan zijn fair share,' aldus de ondernemingsorganisaties.