Tax Governance Code maakt maatschappelijke bijdrage zichtbaar

11-10-2022

‘Bedrijven die de nieuwe Tax Governance Code gebruiken maken hun bijdrage aan de samenleving expliciet zichtbaar en nemen daar hun verantwoordelijkheid voor. Dit is belangrijk voor het vertrouwen in het belastingstelsel.’ Dat zei Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter, zojuist tijdens een evenement over de nieuwe Tax Governance Code dat georganiseerd was samen met PWC en in aanwezigheid van tientallen fiscalisten en CFO’s in het Eye filmmuseum in Amsterdam.

 

Transparantie over belastingpositie

De nieuwe Tax Governance Code heeft tot doel meer inzicht te geven in de belastingstrategie van grote internationale ondernemingen, wat zij betalen aan belastingen in de landen waar ze actief zijn en bijvoorbeeld welke tax-incentives ze gebruiken. ‘Transparantie over de belastingpositie van bedrijven helpt in het vergroten van het vertrouwen in het belastingstelsel én in het vertrouwen in het bedrijfsleven. Dat vertrouwen is essentieel, omdat bedrijven een cruciale rol spelen als motor van de economie en in het oplossen van de grote vraagstukken in onze samenleving’, aldus Thijssen.

 

Ondernemen voor brede welvaart

VNO-NCW heeft de nieuwe Code opgesteld als uitvloeisel van de nieuwe strategie ‘Ondernemen voor brede welvaart’. Dit gebeurde in samenspraak met Nederlandse internationaal opererende ondernemingen. Er is daarbij gebruik gemaakt van onder meer inbreng vanuit de vakbeweging, NGO’s, belastingexperts, overheid, wetenschappers en van bestaande initiatieven zoals de B-Team Responsible Tax Principles en de Global Reporting Initiative.

 

Ambitieus

De Tax Governance code is ambitieus in het inzichtelijk maken van de belastingafdrachten per land, het gebruik van 'tax-incentives' en de aanwezigheid van bedrijven in 'tax-havens'. Internationaal is de nieuwe code daardoor echt uniek. Nederlandse bedrijven lopen hiermee voorop. De code gaat uit van het ‘pas toe of leg uit’ principe. Bedrijven leggen met hun rapportages verantwoording af als ze niet, of nog niet, kunnen voldoen aan elementen uit de code. Zo’n 45 grote Nederlandse internationaal opererende concerns (waaronder bijna de hele AEX) hebben de Tax Governance Code inmiddels omarmd.

Meer weten:

Lees de nieuwe code hier: Tax Governance Code | VNO-NCW