'Urgentie bij aanpak misstanden arbeidsmigrant'

30-10-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat misstanden met arbeidsmigranten met urgentie moeten worden aangepakt. Prioriteiten daarbij zijn het weren van malafide uitzendbureaus, drastische verbetering van de handhaving van bestaande regels en snelle vergroting van de huisvestingscapaciteit. Dat zeggen de ondernemingsorganisaties in reactie op het vandaag gepresenteerde advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer.

 

Misbruik van arbeidsmigrant gericht aanpakken

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een goede zaak dat er apart aandacht wordt besteed aan de bescherming van arbeidsmigranten en het aanpakken van misstanden. Zij zijn graag bereid intensief samen te werken met overheid en vakbonden om misbruik van arbeidsmigranten gericht aan te pakken.

 

'Laat goeden niet lijden onder kwaden'

De ondernemingsorganisaties benadrukken dat niet alle voorgestelde regels even realistisch of wenselijk zijn. De optelsom van alle adviezen leidt bovendien tot een forse extra last voor zowel uitzenders als inleners, waarbij de goeden lijden onder de kwaden. Een van de eerste stappen moet daarom het weren van malafide uitzenders van de markt zijn. Dat is niet alleen in het belang van arbeidsmigranten, maar zorgt ook voor eerlijke concurrentie in de uitzendbranche.

 

'Huisvesting en handhaving mag beter'

Op het punt van huisvesting en handhaving mag er nog wel ‘een tandje bij’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Nieuwe regels hebben weinig zin als we dat niet beter doen’.