Enquête laat zien: tweede noodpakket bedrijven nodig

25-04-2020

Grote omzetverliezen, minder investeringen: er is geen bedrijf dat de effecten van de coronacrisis niet keihard merkt. Dat blijkt uit de tweede enquête van VNO-NCW en MKB-Nederland onder branchedirecteuren. Ondernemers maken zich grote zorgen over de komende maanden. Ook omdat voor sommige sectoren de klap nog moet komen.

 

Een ondernemer die weinig merkt van de coronacrisis? Die is inmiddels vrijwel niet meer te vinden. Dat blijkt uit de tweede enquête die VNO-NCW en MKB-Nederland hielden onder leden van beide verenigingen. De problemen onder ondernemers zijn nog steeds groot. In vergelijking met de eerste enquête vorige maand blijken meer ondernemers zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Meer dan de helft van de branchedirecteuren zegt dat de negatieve impact van de coronacrisis de afgelopen maand is toegenomen.

Ook noteert een grotere groep een daling van de omzet van 20 procent of meer. Vorige maand maakte 48 procent daar melding van, nu is dat gestegen tot 58 procent.

Illustratie: LinkDesign

De vereniging van reisondernemingen ANVR bijvoorbeeld gaat nu al uit van een omzetverlies van 56 procent en vreest dat dat op zal lopen tot 85 procent als de zomer vakantieloos blijft. 'We hebben al een directe schade van 1 miljard euro aan annuleringen en doorlopende kosten van onder meer personeel en panden, en daar komt het huidige omzetverlies nog eens bij. We zijn als eerste sector getroffen en waarschijnlijk pas als laatste aan de beurt om weer op gang te komen. Want we zijn afhankelijk van het buitenland.'

Illustratie: LinkDesign

Andere sectoren kijken weer iets positiever naar de toekomst. Een grotere groep denkt dat zij aan hun kredietverplichtingen kunnen voldoen: 67 procent (was 35 procent). Waarschijnlijk dankzij het steunpakket van de overheid.

 

Extra krediet of financiering

Ook de behoefte aan extra krediet of financiering is iets gedaald: van 82 naar 75 procent. De toegang tot dat soort regelingen is iets verbeterd. Bijna 30 procent zegt nu goed toegang te hebben, tegen 22 procent vorige maand. Meer dan de helft van de branchedirecteuren zegt dat de toegang beperkt is voor hun leden.

Illustratie: LinkDesign

Maar liefst 87 procent meldt dat bedrijven problemen hebben met het betaald krijgen van facturen.

 

Wil je weten hoe de coronaregelingen jouw onderneming kunnen helpen? Vul dan hier de coronacalculator in, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland .

 

De ervaringen van de branches kunnen sterk verschillen. Zo maakt de Branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven zich vooral zorgen over de periode ná het evenementenseizoen. Tot september ligt de sector stil, en daarna is het seizoen eigenlijk al voorbij. ‘Normaal wordt de winter, wanneer er geen geld wordt verdiend, gewijd aan herstel- en schoonmaakwerkzaamheden, en het bedenken van innovaties. Dat werk is er straks niet en medewerkers zullen op zoek gaan naar ander werk. Hoe komen wij dan volgend seizoen weer aan medewerkers? De overheid moet ons ondersteunen, want anderhalf jaar zonder inkomen is niet te doen.’

 

‘We zijn als eerste getroffen en straks als laatste aan de beurt bij herstel’

 

Daar staat een sector als die van de golfkartonverpakkingen tegenover. Die draait vooralsnog volop door, vooral omdat de voedingsmiddelenindustrie en webwinkels veel bestellingen hebben in coronatijd. Zorgen zijn er eerder over de inzet van (voldoende) personeel en veilige werkomstandigheden. 'Wat ons enorm heeft geholpen, is dat de grenzen openbleven aan het begin van de crisis voor de aanvoer van onder meer papier en machineonderdelen', meldt de Stichting Golfkartonindustrie.

 

Effect coronacrisis

NSO Retail, de brancheorganisatie voor de tabaks- en gemaksdetailhandel, spreekt van een wisselend beeld binnen de sector zelf. Vooral de locatie van winkels is bepalend voor het effect van corona. 'In dorpen, wijken en buurten doen winkels het nog goed. In de grote steden, op de NS-stations en op Schiphol hebben winkels het echt slecht. Hetzelfde geldt voor bepaalde producten. Wenskaarten en kantoorartikelen doen het bijvoorbeeld erg goed, cadeaus en giftcards veel minder omdat er geen feestjes meer zijn. En de Toto natuurlijk bij gebrek aan sport.'

Illustratie: LinkDesign

Bijna 90 procent van de branches denkt minder te gaan investeren als gevolg van de coronacrisis. Meer dan de helft van die groep gaat 'veel minder' investeren. Over het effect van corona op de werkgelegenheid zijn zij duidelijk: 70 procent ziet nu al een afname, en dat loopt op tot 76 procent de komende 3 maanden. De verwachting is overigens wel iets positiever dan een maand geleden.

Illustratie: LinkDesign

Veel zal afhangen van de invoering van een 1,5-metereconomie in de diverse branches. Meer dan 70 procent ziet daar kansen liggen, als bedrijven rekening houden met de overheidsadviezen en gebruikmaken van protocollen die zijn opgesteld.

Illustratie: LinkDesign

Voorwaarden zijn wel de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen (29 procent), en financiële steun om in zo’n economie rendabel te kunnen zijn (24 procent).

 

Illustratie: LinkDesign

Als het gaat om de steunmaatregelen zijn de branchedirecteuren vooral te spreken over het uitstel van belastingen en de NOW-regeling voor werknemers. Kredietregelingen en het Noodloket worden door 39 respectievelijk 36 procent als passend voor de branche gezien. Maar er is nog veel onduidelijkheid onder ondernemers over de bruikbaarheid van de regelingen.

Illustratie: LinkDesign

Met de huidige steunmaatregelen denkt 52 procent het de komende 3 maanden uit te kunnen zingen. 7 procent voorziet over 1 maand al problemen. De rest heeft een iets langere horizon.

 

Tweede noodpakket

Veel zal afhangen van een tweede pakket aan steunmaatregelen. En voor sommige sectoren moet de klap nog komen. Zo zegt MKB INFRA, de Vereniging van Infrabouwers, dat de orderportefeuilles nu nog vol zitten. 'Maar onze sector is laat-cyclisch. De ernstige gevolgen gaan we over een aantal maanden merken. Tenzij alles op alles wordt gezet om opdrachten naar voren te halen.'

 

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.