'Zonder waterschap wordt Zeeland één groot vakantiepark'

29-09-2022

Ho stop, de waterschappen zijn niet saai, maar heel belangrijk voor ondernemers. Daarom zet ondernemer Philipp Keller zich dag in dag uit in voor waterschap Scheldestroom in Zeeland. ‘Anders dreigt onze provincie een vakantiepark te worden.’

 

Het Zeeuwse bedrijfsleven zal opgelucht adem hebben gehaald toen het besluit werd genomen om kabels van het windenergiegebied IJmuiden Ver te laten aankomen op het vasteland bij Vlissingen. Die aansluiting helpt de industrie namelijk bij de overstap naar duurzame energie, weg van fossiele brandstoffen. Daarvoor mogen ze Philipp Keller bedanken, ceo Comcam Group, én waterschapsbestuurder.

 

De ondernemer zette zich de afgelopen maanden in om die verbindingen voor elkaar te boksen als dagelijks bestuurder bij het Zeeuwse waterschap Scheldestromen. Hij is blij dat het waterschap het Rijk heeft weten te overtuigen. ‘Als wij ons niet hiervoor inzetten, dreigt Zeeland een vakantiepark te worden. En wordt de industrie en het bedrijfsleven vergeten.’

 

Eigen bedrijf

Keller is in 2019 bij het waterschap binnengekomen met een zogenoemde geborgde zetel. Hiermee vertegenwoordigt hij het bedrijfsleven. Zo zijn er ook geborgde zetels voor vertegenwoordigers van landbouw en natuurterreinen.

 

Het is best veel werk, een eigen bedrijf combineren met het besturen van een waterschap, maar hij doet het graag. ‘Elke dag naar buiten, oplossingen bedenken. Het geeft me het gevoel dat ik iets toevoeg aan de maatschappij.’ Die persoonlijke missie moet je ook wel hebben als ondernemer, aangezien het in praktijk een fulltime functie is. ‘Gelukkig heb ik fantastische medewerkers binnen mijn bedrijf.’ Hij hoopt dat anderen net zo gemotiveerd zijn als hij. Want ondernemers zijn volgens Keller dan ook belangrijk voor de waterschappen. Ze zetten zich in voor een gezond vestigingsklimaat, maar bezitten ook kwaliteiten die niet iedere bestuurder heeft. ‘Ondernemers vragen zich van nature af hoe ze méér kunnen bereiken’, zegt Keller. ‘Die instelling is heel waardevol voor een overheidsorgaan dat in een waterrijk land als Nederland steevast voor grote uitdagingen staat.’

Wil jij ook?De volgende waterschapsverkiezingen zijn in 2023. Dan bepaalt de kiezer wie er voor de daaropvolgende vier jaar plaatsnemen in het algemeen bestuur van een waterschap. Maar er zijn ook zetels gereserveerd voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Dit zijn de zogeheten geborgde zetels waarvoor je moet worden benoemd. De Kamer van Koophandel kiest de bestuurders die de belangen van het bedrijfsleven vertegenwoordigen. Kandidaten, bij voorkeur in het bezit van bestuurlijke of politieke ervaring en een goed netwerk, kunnen zich tot uiterlijk 15 oktober 2022 aanmelden via waterschap@kvk.nl.

Werk aan de winkel

Want anno 2022 is er meer werk aan de winkel dan ooit, zegt Keller, nu klimaatverandering en zeespiegelstijging ondernemers bezig houden. ‘Als die dijken er niet zijn, staan wij hier onder water. Als wij die niet versterken, gebeurt dat alsnog.’ Volgens Keller hoort Nederland in de wereldwijde zoektocht naar oplossingen thuis in de frontlinie. ‘Juist hier moeten we met plannen komen om ervoor te zorgen dat we over vijftig, honderd jaar en ook na 2100 nog veilig kunnen leven. En dat is hoofdzakelijk de taak van de waterschappen.’

 

‘Ondernemers vragen zich van nature af hoe ze méér kunnen bereiken’

 

Keller, wiens Duitse accent verraadt waar zijn geboortegrond ligt, is bij het waterschap Scheldestromen onder meer portefeuillehouder voor waterkeringen en klimaatadaptatie. Daarmee houdt hij zich bezig met het beheer, onderhoud en versterking van duinen, dijken en kunstwerken die het water tegenhouden. Nu en in de toekomst. ‘Het zijn complexe vraagstukken, omdat waterkeringen de rode draad in het landschap vormen waarbij alle belangen bij elkaar komen; economie, bedrijven, recreatie en wonen.’

 

Waar Keller en zijn collega’s zich nu onder andere mee bezighouden, is een complexe 5 kilometer lange dijkversterking bij Hansweert aan de Westerschelde voor 140 miljoen euro, waar innovatie, duurzaamheid, natuur, belangen van stakeholders en maatschappelijke opgaven samenkomen. Natuurlijk rolt niet elke maand zo’n concreet resultaat van de band, erkent Keller. ‘Dat zijn projecten die jaren en jaren lopen. Het is niet zo dat we daar elke dag een succes boeken.’ Maar als dat wel zo is, is dat is mede te danken aan de ondernemer.

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.