Akkoord over Critical Raw Materials Act in recordsnelheid

24-11-2023

Op 13 november is er een voorlopig akkoord bereikt over de Critical Raw Materials Act (CMRA). De wet heeft het wetgevingsproces in ruim een half jaar doorlopen, een spreekwoordelijke recordsnelheid voor Brusselse begrippen. 

 

In het akkoord is afgesproken dat de EU in 2030 de capaciteit moet hebben om 10 procent van haar jaarlijkse verbruik van strategische grondstoffen te ontginnen, 40 procent te verwerken en 25 procent te recyclen. Daarmee is het akkoord 10 procentpunten ambitieuzer op het gebied van recycling dan het oorspronkelijke Commissievoorstel. Bovendien dient de EU de invoer van strategische grondstoffen te diversifiëren, zodat de EU voor niet meer dan 65 procent afhankelijk is van één derde land. 

 

In totaal vallen er 34 kritieke grondstoffen onder de reikwijdte van het akkoord, waaronder bijvoorbeeld kobalt, germanium en gallium. Ten opzichte van het Commissievoorstel is enkel aluminium toegevoegd aan de lijst van kritieke grondstoffen, onder andere door druk van Duitsland, Frankrijk en Italië. Daarnaast vallen projecten onder de reikwijdte waarbij de betreffende kritieke grondstoffen worden gewonnen als bijproducten en vallen substitutiegrondstoffen onder de reikwijdte, een wijziging waarvoor VNO-NCW en MKB-Nederland hebben gepleit. 

 

Volgens de Europese wetgever is de EU te afhankelijk van de import van deze grondstoffen uit een paar derde landen, waaronder China. Om de productiecapaciteit te verhogen, kunnen er op grond van de CRMA strategische projecten worden aangewezen die kunnen profiteren van versnelde vergunningverleningsprocedures. Daarnaast moeten lidstaten nationale plannen opstellen om waar mogelijk mijnbouw-, verwerking- en recyclingcapaciteit te creëren. In Nederland zal de CRMA met name worden geïmplementeerd als onderdeel van de Nationale Grondstoffenstrategie. 

 

De hoge snelheid waarmee het akkoord is bereikt, illustreert dat de lidstaten en het Europees Parlement werk willen maken van het vergroten van de rol van de EU in de mondiale waardeketen voor kritieke grondstoffen. Nadat de lidstaten en het Europees Parlement formeel hebben ingestemd, zal de CRMA daadwerkelijk in werking treden. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.