‘Goede plannen voor verduurzaming van gebouwen’

01-06-2022

‘De plannen van Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om de gebouwde omgeving te verduurzamen zien er goed uit. Wel hadden bijvoorbeeld de allerkleinste ondernemers beter mee kunnen worden genomen in de aanpak voor huishoudens en in het nationaal isolatieprogramma.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de nieuwe plannen.

 

Ambitieus

De minister presenteerde woensdag 1 juni zijn nieuwe ambitieuze plannen onder de noemer ‘Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’. Met de plannen vult de minister in hoe we de ambitieuze klimaatdoelen kunnen halen en welke rol het verduurzamen van gebouwen daar in speelt.

 

Positief

Veel zaken waar de ondernemingsorganisaties zich namens mkb-ondernemers hard voor hebben gemaakt zijn goed terug te vinden in de nieuwe plannen. Zo wordt een gericht mkb-ontzorgingsprogramma ontwikkeld met als belangrijke pijlers ook Bespaargarant en DEB. Twee programma’s waar VNO-NCW en MKB-Nederland nauw bij betrokken zijn. Positief is ook dat er aandacht is voor de financiering van de verduurzaming van gebouwen. Onder meer de zogeheten BMKB gaat hierbij een rol spelen. Om te kunnen verduurzamen moet er namelijk wel financiering beschikbaar zijn, zeker nu veel MKB’ers fors zijn ingeteerd op hun eigen vermogen door corona.

 

Aandachtspunten

Aandachtspunten zijn er volgens de ondernemingsorganisaties nog wel. Zo is een verbreding van de SVM-regeling voor advies aan mkb’ers nodig om de regeling effectiever te maken. Een gemiste kans is verder dat de allerkleinste bedrijfjes, zoals de schoenmaker in de straat, nog niet worden meegenomen in de aanpak voor huishoudens en het Nationale Isolatieprogramma. Ook voor andere doelgroepen missen gerichte acties. Daarnaast zijn veel van de genoemde acties nog niet financieel uitgewerkt. ‘Desondanks is de visie en richting helder. Nu komt het aan op verdere uitwerking en vooral acties waar ondernemers wat van merken. Samen met de Minister en zijn mensen zetten we hier graag de schouders onder de komende jaren,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.