Klimaatdoelen zekerstellen vraagt focus op uitvoering

14-04-2023

Het bedrijfsleven is ervan overtuigd dat het klimaatdoel van het kabinet van tenminste 55% CO2-reductie in 2030 nog altijd kan worden gehaald. Daarvoor is cruciaal dat de uitvoering van de reeds bestaande plannen wordt versneld en extra reducties mogelijk worden gemaakt. ‘Nederland heeft er dringend behoefte aan dat we weer dingen voor elkaar krijgen. Nodig zijn oplossingen met draagvlak bij burgers en ondernemers.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het commissiedebat over het zogeheten IBO-klimaat van maandag 17 april 2023.

 

Uitvoering versnellen

Volgens de ondernemingsorganisaties dringt de tijd om de kabinetsdoelstelling van tenminste 55% CO2-reductie in 2030 te halen. Om de vele bestaande plannen op korte termijn te kunnen uitvoeren, moeten de randvoorwaarden op orde worden gebracht. Zo moeten vergunningen sneller worden verstrekt en is het cruciaal dat het stikstofslot eraf gaat, onder meer door invoering van een drempelwaarde.
Verder moeten voldoende groene energiedragers beschikbaar zijn voor de snellere opschaling van wind op zee. VNO-NCW en MKB-Nederland bepleiten ook dat de middelen uit het Klimaatfonds zodanig worden ingezet dat burgers en bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Zij wijzen er op dat bijvoorbeeld regelingen voor elektrische vrachtwagens en bestelbussen steeds overtekend worden, waardoor zij voor een grote groep die er wel op rekende, niet beschikbaar zijn.
De ondernemersorganisaties geven aan dat het realiseren van meer wind op zee, CCS, het waterstofnetwerk en uitbreiding van het elektriciteitsnet een gigantische uitvoeringsoperatie is met veel spelers en een schreeuwend tekort aan technici. Daarom moet fundamenteel worden nagedacht over de organisatie daarvan.

 

Gat naar tenminste -55% dichten

Het bedrijfsleven heeft concrete voorstellen om het gat naar tenminste -55% te dichten, op een manier die te dragen is voor de samenleving en investeringen aantrekkelijk maakt. Zo kunnen de industrie, die als enige sector haar klimaatdoelstelling gaat halen, en de sector mobiliteit die ook al ver is, extra reductie realiseren. Daarmee kan de vertraging in andere sectoren deels worden opgevangen. Daarvoor is inzet nodig op een beperkt aantal maatregelen die uitvoerbaar zijn, via verhoogde inzet van biomassa, elektrificatie en CCS.

 

Denken vanuit de praktijk

De ondernemingsorganisaties zijn ervan overtuigd dat succes mogelijk is als we denken vanuit de praktijk en samenwerken. ‘Nederland heeft behoefte aan oplossingen met draagvlak bij burgers en ondernemers. Veel van de voorstellen voor beprijzing uit het IBO voldoen daar niet aan. Zij leiden slechts tot kostenverhogingen zonder dat het realiseren van de klimaatdoelen dichterbij komt. Dat betekent teleurstelling en weerstand in plaats van succes en draagvlak’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in de brief.

 

Meer weten?

Zie hier onze eerdere reactie op het IBO.

Zie hier wat de industrie al doet om de klimaatdoelen te halen.
 

 

 

Meer informatie:

www.vno-ncw.nl/europa

www.mkb.nl/europa