Hoopgevende berichten Gasunie over aanvoer gas

14-07-2022

‘Hoopgevend’, zo noemen VNO-NCW en MKB-Nederland het signaal van Gasunie vanmorgen over de aanvoer van gas en dat zij geen tekorten verwachten komende winter. ‘Tegelijk moeten we als Nederland vol doorgaan met alle genomen maatregelen en het besparen van energie,’ aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Afschakelen waarschijnlijk niet nodig

Uit het nieuwe onderzoek van Gasunie blijkt dat een mogelijk wegvallen van Russisch gas in Europa niet hoeft te leiden tot gastekorten in Nederland komend jaar. Wel moet worden voldaan aan een aantal randvoorwaarden. Gasunie verwacht in dat geval dat verplichte afschakeling van gebruikers van gas (zoals de industrie) in de komende winter niet nodig zal zijn.

 

Randvoorwaarden

Belangrijk is volgens Gasunie wel dat bijvoorbeeld de huidige circa 20% lagere marktvraag vanwege de hoge gasprijzen aanhoudt. Ook moeten de Nederlandse kolencentrales gewoon kunnen doordraaien en moet de Nederlandse LNG-capaciteit worden verdubbeld zoals gepland. De Nederlandse gasopslagen moeten voor minstens 80% gevuld worden. Zo schetst Gasunie in hun onderzoek verschillende randvoorwaarden om te zorgen dat geen problemen optreden komende winter.

 

Vol doorgaan met besparen

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de uitkomsten van dit onderzoek. ‘Dit stelt een beetje gerust. Tegelijk moeten we ons er ook niet door in slaap laten sussen, want het hangt af van veel variabelen. Overheid en bedrijfsleven moeten samen dus vol doorgaan met alle genomen maatregelen, zoals het optuigen van een vrijwillige afschakelregeling, het vullen van de voorraden en de aanleg van de extra LNG-capaciteit.’ Daarnaast is het volgens de ondernemingsorganisaties zaak om vol te blijven inzetten op energiebesparing. ‘Dit is niet alleen vanwege de hoge prijzen interessant, maar juist ook in het licht van alle gevaren die er zijn als de Russen toch de gaskraan naar Europa echt dichtdraaien binnenkort.’

 

Nordstream

Komende tijd is de belangrijke Nordstream 1 gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland in onderhoud. Dit is een belangrijk punt van zorg voor het bedrijfsleven. Mocht deze pijplijn namelijk na 21 juli niet meer opengaan dan kan dit de Duitse industrie ernstig raken. Daarmee kan deze situatie naar verwachting ook serieuze gevolgen hebben voor het Nederlands bedrijfsleven en bijvoorbeeld toeleveranciers aan de Duitse industrie. Ook kan het er bijvoorbeeld toe leiden dat we bepaalde halffabricaten misschien minder makkelijk kunnen verkrijgen als de Duitse industrie zonder gas komt te zitten.

 

Goed overleg

VNO-NCW en MKB-Nederland staan met het oog op alle problemen die zich kunnen voordoen -en vanwege de algehele situatie rond gas en olie- doorlopend in contact met de overheid, alle leden en bijvoorbeeld de Duitse zusterorganisatie. ‘Van belang is om eventuele effecten in goed overleg tussen Nederland en Duitsland zoveel mogelijk te mitigeren. We monitoren daarbij de situatie van dag tot dag om ons zo goed mogelijk voor te bereiden mochten zich problemen voordoen,’ aldus de ondernemingsorganisaties   Volgende week komt ook de Europese Commissie nog met een speciaal winter preparedness plan.  

Lees meer over