De buitenlandse post: Egypte

17-05-2022

Ambassades zijn de steun en toeverlaat van Nederlandse ondernemers in het buitenland. In deze serie portretteren we er enkele. Dit keer is het woord aan Marjolein Jongman, hoofd van de economische afdeling bij de Nederlandse ambassade in Egypte.

 

Hoe zit de Nederlandse vertegenwoordiging in Egypte elkaar?

‘Bij de ambassade in Caïro werken momenteel 38 mensen. Er is een politieke, consulaire, economische en een landbouwafdeling. Onze economische afdeling, met drie medewerkers, heeft een groot lokaal netwerk en specialistische kennis over de Egyptische markt. Wij helpen Nederlandse bedrijven bij handelsvragen en -problemen. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf vastloopt in officiële procedures of een lokale overheid niet lijkt mee te werken. Daarnaast volgen we de actuele economische situatie in Egypte en brengen we de handels- en investeringsmogelijkheden in kaart.

Informele structuren zijn er ook. De Egyptian-Dutch Business Club (EDBC) is een netwerk om de handelsbetrekkingen tussen Egypte en Nederland te bevorderen. Iedere kwartaal is er een zakelijke lunch of diner, vaak gekoppeld aan een thema, met sprekers uit beide landen. Speciaal voor bedrijven in de agrifoodsector is er het NL-Masr Agrifood Network.’

 

Waar ligt de focus de komende jaren?

‘Met 104 miljoen inwoners is Egypte de grootste consumenten- en arbeidsmarkt van de regio. Het land heeft een relatief stabiel bestuur, waarmee het zich onderscheidt van veel andere Afrikaanse landen. Egypte wil in 2030 de zevende economie van de wereld worden in termen van het bruto nationaal product. Het ziet zichzelf als een economische springplank naar de rest van Afrika. Op dit moment wordt er hier ontzettend veel gebouwd en infrastructuur aangelegd.

Het behalen van de SDG’s van de Verenigde Naties staat centraal. In november vindt in de badplaats Sharm-el-Sheikh COP27 plaats, de volgende klimaatconferentie van de Verenigde Naties. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken heeft al aangekondigd dat de private sector een grote rol moet spelen en dat de financiering van de kosten van het tegengaan van klimaatverandering een belangrijk onderwerp zal zijn.’

 

Hoe gaat het met de Egyptische economie?

‘De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn immens, en dat terwijl Egypte net bezig was weer op te klimmen na de pandemie. De nummer één en twee toeristen – Russen en Oekraïners – blijven weg: een inkomstenverlies van miljarden. Verder heeft het land te maken met torenhoge inflatie, vooral vanwege de oplopende prijzen van voedsel en benzine. De schuldratio – de overheidsschuld als percentage van het bruto binnenlands product – neemt toe. Hierdoor moet Egypte een nieuwe lening aangaan bij het IMF. Dat stelt onder meer als voorwaarde dat militaire staatsbedrijven worden geprivatiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van water en benzine. Dan ontstaat er een level playing field en daar kan het bedrijfsleven op inspringen.’

 

Aan welke Nederlandse bedrijven heeft Egypte behoefte?

‘Aan innovatieve, probleemoplossende bedrijven in onder meer water- en afvalmanagement, duurzame energie, digitalisering en moderne, klimaatbestendige landbouw (onder andere zaaizaad). Ondernemers moeten zich wel realiseren dat het lastig is om toegang te krijgen tot deze markt. Er zijn best wel wat handelsbarrières, zoals registratieverplichtingen. De wetten en regels zijn vaak niet transparant en veranderen jammer genoeg regelmatig. Op de Doing Business Index scoort Egypte dan ook niet hoog. Maar door de huidige situatie in de wereld en de ambities van Egypte gebeurt er ook veel om hier wat aan te doen.’

 

Heeft u advies voor ondernemers die de sprong willen wagen?

‘Realiseer je dat het niet zomaar geregeld is: zakendoen in Egypte kost tijd. Dat komt doordat persoonlijke relaties belangrijk zijn. Natuurlijk kunnen de ambassade en de RVO veel informatie verstrekken, maar het loont zeker de moeite om hiernaartoe te komen en ter plaatse te onderzoeken hoe de vraag naar producten en diensten eruitziet. Het helpt om contact te hebben met lokale partners, die je kunnen inlichten over de do’s en don’ts van het zakendoen in Egypte. Zorg ook dat je iemand bij je hebt die Arabisch spreekt en leest. Tot slot: je stuit ongetwijfeld op corruptie en bureaucratie, maar er zijn manieren om dat te omzeilen. Gelukkig zet het land de laatste tijd grote stappen rond digitalisering, die ook mede bedoeld zijn om corruptie tegen te gaan.’