Presentatie marktonderzoek wederopbouw Turkije

15 Mei 2024
Datum:
Woensdag 15 Mei 2024
Tijd:
15.00-17.00 uur
Locatie:
de Malietoren | online
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag

Op woensdag 15 mei organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland van 15.00 tot 17.00 uur een informatiebijeenkomst over de Wederopbouw in Turkije, samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse Ambassade in Ankara, RVO en NLWorks. Hier zal onder andere het recent uitgevoerde marktonderzoek over de wederopbouw in Turkije na de aardbevingen worden gepresenteerd en wordt er gekeken naar hoe het Nederlandse bedrijfsleven kan bijdragen aan die wederopbouw.

 

Het rapport is gebaseerd op uitgebreide analyses die zijn uitgevoerd in de sectoren water en sanitatie, modulaire en circulaire bouw, en er is diepgaand onderzoek naar beschikbare financieringsmogelijkheden gedaan. Op basis daarvan zijn bruikbare inzichten en aanbevelingen opgesteld over de mogelijkheden voor o.a. het Nederlandse bedrijfsleven.

 

Sinds de aardbevingen hebben VNO-NCW en MKB-Nederland met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse Ambassade in Ankara, RVO, NLWorks, bedrijven en gemeenten in nauwe samenwerking met de Turkse overheid en de lokale overheden onderzoek in de getroffen regio gedaan naar waar en hoe het Nederlandse bedrijfsleven bij de wederopbouw kan helpen. Er zijn ook twee fact finding-missies geweest.

 

Turkije is een ontwikkelde top 20-economie met een sterk bedrijfsleven en een krachtige overheid. Het land is dus in staat om veel zelf te doen met betrekking tot de wederopbouw, maar de uitdaging is ook na een jaar nog steeds enorm.

 

Programma
De voorlopige agenda is als volgt:

14:30 uur   Inloop
15.00 uur Welkom door vertegenwoordiging vanuit de Nederlandse Ambassade in Ankara
15.05 uur Presentatie marktonderzoek ‘Wederopbouw in Turkije na de aardbevingen van 6 februari: Beoordeling van water en sanitaire voorzieningen, modulaire gebouwen, sectoren van de circulaire economie’
15.25 uur Discussie/vragenronde
15.45 uur Update Architectural Recovery Team, Technische Universiteit Delft
15.55 uur Update VNG over Community Center Samandag
16.05 uur Update Modulaire wijk Hatay
16.15 uur Inventarisatie van initiatieven, ideeën, vragen uit het publiek
16.30 uur Mogelijkheid tot informeel napraten
17.00 uur Einde

 

Aanmelden

De presentatie kan zowel digitaal als fysiek (bij VNO-NCW in Den Haag) worden bijgewoond.

Aanmelden kan door middel van een e-mailbericht naar Marijn Jaspers of naar Shayer Ramsanjhul.

Lees meer over