Financiële sector innoveert, nu regelgeving nog

15-06-2016

Mede dankzij nieuwe, innovatieve bedrijven zoals Bunq en Adyen – ook wel fintechs genoemd – verandert de financiële sector razendsnel. Een positieve ontwikkeling, want de financiële sector heeft  baat bij meer concurrentie en is ook juist zelf steeds meer technologie gedreven. Goed voor onze economie en natuurlijk voor het bedrijfsleven, dat zo kan groeien. De regelgeving staat echter wél stil. Dat realiseert ook minister Dijsselbloem zich, blijkt uit de Kamerbrief die hij afgelopen week stuurde over toetreding van nieuwe spelers tot de financiële sector. 

Bestaande regelgeving loopt achter
Spannende (technologische) innovaties en nieuwe ideeën – van zowel bestaande partijen als fintechs – passen namelijk niet altijd in bestaande wetgeving. Om bijvoorbeeld een bankvergunning te krijgen, moet een bedrijf bancaire kernactiviteiten uitvoeren. Maar fintechs zijn juist vaak bezig op een deelterrein van bijvoorbeeld bankieren. En passen daarom niet in het one size fits all vergunningenstelsel van DNB. 

Toetreding moet makkelijker
Daarom is het toe te juichen dat toezichthouders DNB en AFM samen gaan werken om toetreding tot de markt makkelijker te maken. Zo moet het in de toekomst mogelijk zijn om eenvoudiger dan voorheen een bankvergunning te krijgen nadat bedrijven een duidelijk vooraf vastgesteld traject hebben doorlopen. Of bankvergunning light, zoals Dijsselbloem het zelf noemt. Hierbij krijgen bedrijven al een vergunning voordat aan alle voorwaarden is voldaan, zodat ze alvast investeerders kunnen aantrekken. 

Ruimte voor innovatie nodig
Het is zaak dat financiële instellingen de mogelijkheid wordt gegeven te innoveren. Binnenkort wordt de Wet financieel toezicht herzien. Bij die herziening moet goed worden gelet op waar de regels innovatie remmen. Zo gelden er nu nog strikte regels rond zorgplicht die door ontwikkelingen zoals robo advice een nieuwe invulling verdient. Financiële dienstverlening moet verantwoord, maar smoor vernieuwing niet in de kiem. Zo kunnen nieuw en oud samen werken aan excellente, innovatieve financiële dienstverlening.

Paul van Kempen
Beleidssecretaris financiële sector