Input nieuwe collegeperiode Gedeputeerde Staten

14-03-2011

De economische dynamiek van een gebied is gebaat bij regionale afstemming van voorzieningen en bedrijfslocaties. Het bedrijfsleven verwacht dan ook dat de provincies de komende jaren een ruimtelijke regierol zullen vervullen. De regionale verenigingen van VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een wensenlijst afgegeven aan de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten. Zie bijlage.