Position Paper Belang van het verlaagde btw-tarief

30-06-2023

Aanleiding voor ons position paper
Op 11 april is het evaluatierapport van Dialogic en Significant over het verlaagde btw-tarief naar de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretaris van Financiën komt naar verwachting op Prinsjesdag met een kabinetsreactie. In dit position paper onderstrepen wij, mede namens de betreffende brancheorganisaties en ondernemers, het grote belang van het in stand blijven van het huidige stelsel van verlaagde btw-tarieven voor de betreffende producten en diensten. De economische en maatschappelijke impact van de verlaagde btw-tarieven valt niet te onderschatten. Afstand doen van het verlaagde btw-tarief zou dan ook onverantwoord en onacceptabel zijn.

 

In deze paper gaan wij in op:

  1. Nuances die te plaatsen zijn bij het rapport
  2. Argumenten voor het in stand houden van het verlaagde btw-tarief
  3. De complexiteit van mogelijke alternatieven

 

Zie de Download voor de volledige position paper.

Lees meer over