Geen Green Deal, maar een Real Deal

24-05-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni, is deze week het woord aan Sander Smit, lijsttrekker van de Boer Burger Beweging. 
 
BBB is een echte ondernemerspartij, van Boeren, Burgers én Bedrijven. We waarderen boeren, vissers, mkb’ers en andere bedrijven. Van de voedselverwerkende industrie tot logistiek: ondernemers zijn de ruggengraat van de economie, onmisbaar voor onze samenleving en dragen bij aan onze welvaart, werkgelegenheid en innovatiekracht. BBB is dan ook erg bezorgd over de ingrijpende regelgeving waarmee ondernemers de afgelopen jaren zijn overladen. BBB wil een regelgevingspauze en de aanstelling van een Eurocommissaris voor Concurrentiekracht & mkb om overbodige en tegenstrijdige regelgeving terug te dringen.  

 

Ondernemers zetten graag een stapje extra voor hun klanten, evenals een schoner milieu en het beperken van hun uitstoot. Van een ondernemer kan echter niet worden verwacht dat hij al zijn leveranciers en ‘business partners’ op duurzaamheidseisen gaat controleren. BBB is daarom tegen nieuwe Europese regels rondom ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ voor de gehele keten. In het bijzonder hekelt BBB de verplichting tot uitgebreide duurzaamheidsrapportages, die ook toeleverende bedrijven en dus mkb’ers zullen raken. Deze bureaucratische regels leiden niet alleen tot hogere kosten en frustratie, maar zijn ook een aanslag op het schaarse beschikbare arbeidspotentieel. BBB wil minder rapporteurs en meer installateurs! 

 

BBB wil geen Green Deal, maar een Real Deal. Klimaatbeleid moet weer haalbaar en uitvoerbaar worden, met betaalbare grondstoffen- en energiezekerheid. Dat betekent dat we het realisme terugbrengen in klimaatwetgeving, voedsel- en energiezekerheid borgen en de invoering van nieuwe heffingen en bindende CO2-tussendoelstellingen met peperdure gevolgen afwijzen. BBB wil het EU-verbod op de verbrandingsmotor van tafel halen en de maakindustrie behouden. 

 

Tech- en data regelgeving houden we kritisch tegen het licht. Daarnaast wil BBB een gelijk speelveld binnen de Europese Unie garanderen. Tot slot wil BBB de toegang tot (private) financiering in de EU verbeteren en spannen we ons in om grensoverschrijdend zakendoen, bijvoorbeeld in grensregio’s, makkelijker te maken. Ondernemend Nederland vaart wel bij meer BBB.  
 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.