‘Naar een betere EU die weer groeit’

24-05-2024

In aanloop naar de Europese verkiezingen van 6 juni as. organiseerden VNO-NCW, FME, VNCI, Koninklijke Metaalunie en TNO een goedbezochte sessie in de Malietoren over de toekomst van de Europese industrie met Jean-François van Boxmeer. Van Boxmeer, voormalig CEO van Heineken en nu voorzitter van de European Round Table for Industry (ERT) reflecteerde daarbij met enkele andere gastsprekers op de positie van Europa als het gaat om energie, innovatie, duurzaamheid, de industrie en onze economische positie ten opzichte van de VS en China.

 

‘Museum van de wereld’

In zijn betoog waarschuwde Van Boxmeer dat we als Europa ‘het museum van de wereld’ dreigen te worden als we niet opletten. Europa heeft volgens de ERT-voorman al jaren een probleem met zijn economische groei. Zo groeit het Europese BBP met de helft van de VS. Volgens van Boxmeer is groei geen doel op zich maar moeten politici begrijpen dat het belangrijk is om de taart groter te maken voor iedereen, zodat we ons sociale model in stand te kunnen houden in Europa.

 

‘Europa is een jungle van regels’

Europa moet volgens hem komende periode verder veel zwaarder inzetten op het aanjagen van Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) en het tegengaan van de de-industrialisatie. ‘Anders zijn we economisch verloren.’ Ook waarschuwde hij voor de enorme overregulering in Europa. ‘Europa is een jungle geworden van regels en dit is één van de grootste zorgpunten van ondernemers inmiddels. Er zijn zelfs zoveel regels dat het niet meer mogelijk is om ze goed te handhaven’, aldus Van Boxmeer. Tjark Tjin-A-Tsoi, de CEO van TNO -ook één van de sprekers- vulde dit aan en noemde Europa ‘het Silicon Valley van de regelgeving.’  

 

‘Not more Europe, but more better Europe’

Met de Europese verkiezingen -en met een nieuwe aan te treden Europese Commissie- ontstaat volgens Van Boxmeer nieuw momentum om verandering te brengen in de economische achteruitgang van Europa. Zo moeten energiemarkten beter worden geïntegreerd en moeten de kosten van o.a. electricteit omlaag gebracht worden nu we steeds meer duurzame stroom gaan gebruiken. Verder moet de kapitaalmarkt beter functioneren met meer aanbod van risicokapitaal en moeten we zorgen dat de interne markt weer wordt versterkt, zodat bedrijven beter kunnen opschalen, net als in de VS. ‘Voor veel industrieën is schaal nodig en in veel sectoren is Europa te versnipperd om echt een vuist te kunnen maken,’ aldus Van Boxmeer. Ook wees hij op zaken die werkgevers zelf kunnen doen, zoals het versterken van de vaardigheden en het opleiden van mensen nu het arbeidsaanbod steeds schaarser wordt door de vergrijzing. In zijn slotpleidooi pleitte hij voor ‘Not more Europe, but more better Europe.”

 

Meer weten?

Meer weten over de agenda van ondernemers voor Europa en wat we allemaal organiseren aan activiteiten in aanloop naar de Europese verkiezingen? Lees hier meer.