Ondernemers: Tweede Kamer vraagt terecht om aanpassing noodsteun

21-07-2020

Diverse Tweede Kamer fracties hebben scherpe schriftelijke vragen ingediend over de nieuwe steunmaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarmee deelt de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken de zorgen die VNO-NCW en MKB-Nederland hebben over de regeling. Veel bedrijven ondervinden hinder van de coronamaatregelen, maar krijgen daar geen noodsteun voor omdat ze niet over de juiste SBI-code beschikken. Veel fracties hadden dan ook vragen over sectoren die met de verkeerde SBI-code buiten de boot vallen. 

 

Herbeoordelen

Zo doet het CDA de suggestie van een commissie van wijzen om arbitraire, grens- en schrijnende gevallen te (her)beoordelen, om zo weeffouten in de TVL te repareren en gedupeerde ondernemers die niet beschikken over de juiste SBI-code alsnog te compenseren. Zowel SGP als GroenLinks vragen of schrijnende gevallen zonder de juiste SBI-code wel in aanmerking voor de TLV kunnen komen, maar dan op basis van een hogere drempel dan 30 procent omzetverlies. Het bedrijfsleven is groot voorstander van een dergelijk 'luik' in de regeling voor schrijnende gevallen.

 

Forse omzetdaling

Meerdere fracties hebben vragen gesteld over de toezegging van staatssecretaris Keijzer om met VNO-NCW en MKB-Nederland in gesprek te gaan over kapitaalintensieve sectoren met forse omzetdaling. De TVL is voor deze middenbedrijven een druppel op de gloeiende plaat. Daarnaast vraagt VVD of er nog extra steunmaatregelen komen voor sectoren die nog steeds (zo goed als) verplicht gesloten zijn zoals discotheken en de evenementensector en of de bestaande maatregelen voldoende zijn om deze gezonde bedrijven overeind te houden.

 

Broodnodige aanpassingen

VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat de vragen leiden tot de broodnodige aanpassingen van de regeling. Kern moet zijn dat gedupeerde ondernemingen ondanks onjuiste SBI-code, gecompenseerd worden.