Stel drinkwater veilig komende jaren

22-01-2024

‘De drinkwatervoorziening staat op het spel zo waarschuwde de Inspectie Leefomgeving en Transport Nederland onlangs. Er moet volgens de inspectie veel meer tempo worden gemaakt met vergunningen voor nieuwe waterbronnen en uitbreiding van bestaande bronnen. Dat is belangrijk voor burgers, talloze ondernemers en voor bijvoorbeeld de productie van je eten of andere zaken die we allemaal dagelijks nodig hebben.’ Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag in een brief aan de Tweede Kamer in verband met een komend debat over onze waterhuishouding. 

 

Levenselixer voor burgers en bedrijven

‘Water is ons levenselixer’, aldus de organisaties. Maar de toenemende droogte en groeiende bevolking zorgen voor een verwachte toename van de vraag naar drinkwater. Nu al krijgen bedrijven soms geen (nieuwe) aansluiting en moet een nieuwe woonwijk wachten. De ondernemersorganisaties ondersteunen daarom de oproep van de ILT, want drinkwater is cruciaal voor onze samenleving en het ondernemersklimaat.

 

Spaarzamer omgaan met drinkwater

Tegelijk moeten we allemaal ook spaarzamer omgaan met drinkwater om te zorgen dat over tien jaar nog voldoende drinkwater uit de kraan komt. Bedrijven nemen hierin hun verantwoordelijkheid door samen met IenW te werken aan een Nationaal Plan van Aanpak drinkwaterbesparing. En bedrijven ondernemen tal van projecten. Zie o.a. dit interview met Ingrid Thijssen over water.

 

Investeren als land in de toekomst

Als delta gelegen onder de zeespiegel hebben we komende jaren te maken met allerlei nieuwe uitdagingen. Van de beschikbaarheid van voldoende water, tot droogteperioden, tot het verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater én de verdere verzilting van ons land. Daarnaast worden onze kustbescherming en riviergebieden op de proef gesteld door klimaatverandering. In de komende jaren moet er daarom volgens VNO-NCW en MKB-Nederland (weer) flink worden geïnvesteerd om de waterveiligheid van ons land te waarborgen en het mogelijk te laten blijven om te wonen en te werken in ons land.

 

Zie voor alle precieze voorstellen de brief aan de Kamer. Het debat vindt plaats 29 januari 2024 vanaf 10 uur.

 

Lees meer over