Het nieuws

26-11-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het triest dat het kabinet opnieuw genoodzaakt is ingrijpende coronamaatregelen te nemen die ondernemers hard treffen en zijn blij dat het kabinet de uitnodiging van de sociale partners in de Stichting van de Arbeid van vanmiddag om daarover gezamenlijk in gesprek te gaan, heeft aangenomen.

brexit
26-11-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland, evofenedex en de Nederlands Britse Kamer van Koophandel (NBCC) roepen ondernemers op zich goed voor te bereiden op de nieuwe importregels en grenscontroles met het Verenigd Koninkrijk, die vanaf volgend jaar gaan gelden. Er komt een einde aan de uitgestelde douaneaangifte voor importstromen naar het Verenigd Koninkrijk en volledige douaneaangiften en -controles worden ingevoerd.

13-03-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden de werkgeversverplichting om na zes weken ziekte van een werknemer een bedrijfsarts in te schakelen, niet ‘onnodig’ of ‘te snel’.

12-03-2018

‘Kies voor de Europese regels voor het beloningsbeleid van banken en ga zaken niet weer op eigen houtje regelen in Nederland.’

09-03-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de inzet en de verdeling van het extra geld: wetenschap en innovatie staan te lang droog.

09-03-2018

VNO-NCW dringt erop aan dat de EC de VS ertoe weet te bewegen om geen importtarieven op staal en aluminium uit Nederland en Europa te heffen.

09-03-2018

'Vervroeg de beloofde belastingverlagingen uit het regeerakkoord met twee jaar.

08-03-2018

Het bedrijfsleven zet zich in voor betere ouderenzorg. Kansen zijn er in de markt van woningaanpassingen en persoonlijke dienstverlening, in eHealth oplossingen en domotica.

07-03-2018

Werkgevers komen in de knel door de beperkingen die de Autoriteit Persoonsgegevens oplegt voor de verwerking van (gezondheids)gegevens.

07-03-2018

Het kabinet moet bij de precieze besteding van extra middelen voor onderzoek en innovatie meer met het bedrijfsleven overleggen. Nu ligt de nadruk te veel op de rol van de ministeries zelf.

07-03-2018

Grote transities vragen om een strategische visie, een integrale aanpak en regie vanuit het Rijk. Dat is de hoofdboodschap van VNO-NCW en MKB-Nederland over NOVI.

06-03-2018

Het aandeel vrouwen in raden van bestuur (RvB's) en raden van commissarissen (RvC's) neemt nog altijd te weinig toe. 'Teleurstellend', reageert VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer op de uitkomst van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017, die vandaag is gepresenteerd. 'Een wettelijke maatregel wordt waarschijnlijk onontkoombaar als het zo blijft gaan.'

06-03-2018

Werkgevers mogen niet discrimineren ten aanzien van de beloning van mannen en vrouwen. Dat standpunt delen VNO-NCW en MKB-Nederland ‘volkomen’ met de indieners van een initiatiefwetsvoorstel gelijke beloning.

05-03-2018

Maak de WW-premie voor flexwerk vier keer zo hoog als voor vast werk. Dat is het voorstel in de initiatiefnota ‘Vast werk loont’ van de Kamerleden Bart van Kent, Zihni Özdil en Gijs van Dijk. Slecht plan, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

05-03-2018

De Europese richtlijn om een register van belanghebbenden in bedrijven aan te leggen moet niet worden aangescherpt met een Nederlandse ‘kop’. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een amendement van D66 en GroenLinks.

02-03-2018

De Europese Unie moet ferm reageren op Amerikaanse importheffingen op aluminium en staal, zegt VNO-NCW.

01-03-2018

IMF wil dat de overheid meer investeert in onderwijs en r&d. Verstandig en goed voor Nederland, vinden werkgevers.

01-03-2018

'De EU moet zich vernieuwen en zelfbewuster op het wereldtoneel gaan acteren. Niet alleen om de klassieke doelstellingen van welvaart en vrede te realiseren, maar ook met het oog op nieuwe doelstellingen als veiligheid, beheersing van migratie en oplossing van de klimaatproblematiek', aldus Hans de Boer.