Curatorium

Het Curatorium vervult de rol van onafhankelijk 'klankbord' voor bestuur en directie van VNO-NCW als het gaat om de maatschappelijke positionering van VNO-NCW. De advisering kan betrekking hebben op concrete, actuele beleidsonderwerpen en daarbij kan het gehele spectrum van voor VNO-NCW relevante thema's aan de orde komen. Het Curatorium heeft een eigen voorzitter en kent een tiental leden met diverse maatschappelijke achtergronden, onder wie tenminste enkelen met een ondernemersachtergrond.

 

Lid zijn:

 • Dick Boer (voorzitter, voormalig ceo Ahold Delhaize),
 • Robert Jan Smits (voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven),
 • Marlies van Wijhe (algemeen directeur Koninklijke Van Wijhe Verf),
 • Wouter Koolmees (voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid),
 • Wiebe Draijer (voorzitter groepsdirectie Rabobank)),
 • Frank de Grave (staatsraad bij de afdeling advisering van de Raad van State en voorzitter raad van advies ING),
 • Frans Blom (voorzitter raad van commissarissen Van Lanschot Bankiers),
 • Frank Heemskerk (voomalig secretaris-generaal van de European Round Table for Industry, EVP global public affairs & countries vanASML),
 • Joyce Sylvester, dijkgraaf Amstel Gooi en Vecht en voorzitter van de staatscommissie tegen discriminatie en racisme,
 • Inge Bryan (managing director van Fox-IT),
 • Jolande Sap (voorzitter MIT, bestuurslid Nederlandse Emissieautoriteit, commissaris KPN, non-executive director Renewi).