Wat is de Dutch Sustainable Growth Coalition?

Het aanpakken van de maatschappelijke vraagstukken gaat hand in hand met het realiseren van economische groei. Ondernemingen en ondernemers spelen daarbij een sleutelrol. Dat laten de acht Nederlandse multinationals, verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), zien. Deze koplopers geven niet alleen het goede voorbeeld. Zij delen ook allerlei ervaringen, die vertaald kunnen worden naar beleidskaders van de overheid. VNO-NCW vindt dat dit voorbeeld brede navolging verdient. Het ideale eindbeeld is dat het Nederlands bedrijfsleven als geheel één grote duurzame groeicoalitie vormt. En dat Nederland zich wereldwijd manifesteert als een van de meest sustainable valleys ter wereld.

 

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) wordt gevormd door acht Nederlandse multinationals. Deze bedrijven bevorderen en promoten actief bedrijfsmodellen voor duurzame groei. VNO-NCW steunt dit initiatief van AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever ten volle. De coalitie wordt gefaciliteerd door Accenture.

 

De leden van de DSGC hebben duurzaamheid de afgelopen tien jaar volledig in hun eigen bedrijfsstrategie ingebed. In de visie van deze Nederlandse coalitie gaan financiële en economische groei samen met het creëren van winst voor mens, milieu en maatschappij. Het duurzame groeimodel is hét bedrijfsmodel voor de toekomst, stellen deze bedrijven. Zij bevorderen zulke modellen volgens het principe van Share, Shape, Activate. Zij delen kennis over duurzame bedrijfsstrategieën (met toegevoegde waarde voor het bedrijf en stakeholders) en promoten de integratie van de 17 VN-ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in de bedrijfsstrategie (Share). Ze werken met overheid en stakeholders samen om te komen tot een wettelijk kader voor duurzame en inclusieve economische ontwikkeling (Shape). Daarbij stimuleren de DSGC-leden elkaar innovaties en best practices op te schalen (Activate).