Ondersteuningsprogramma Netcongestie bedrijfsleven

14-03-2024

Het energiesysteem in Nederland verandert. We gebruiken steeds meer duurzame en hernieuwbare energie, zoals zon- en windenergie. Deze verandering is nodig om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maar heeft grote gevolgen: ons stroomnet raakt overbelast (netcongestie).

 

Een overbelast stroomnet betekent dat er meer vraag is naar netcapaciteit dan dat er beschikbaar is. Hierdoor raakt het elektriciteitsnet overbelast en kan er geen stroom op en neer worden geleverd. Het risico op storingen neemt toe, nieuwe bedrijven krijgen geen aansluiting en verduurzaming wordt nog ingewikkelder. Meer dan 9.500 bedrijven staan op de wachtlijst voor een aansluiting of extra uitbreiding van hun stroomaansluiting.

Dat belemmert de economische groei.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn met een ondersteuningsprogramma gestart - gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - dat ondernemers betrekt en ondersteunt in dit probleem.

 

Programmamanager Servaas Van der Ven vertelt.

 

Wat doet het ondersteuningsprogramma Netcongestie bedrijfsleven?

"Er zijn al veel goede initiatieven bezig met het terugdringen van netcongestie maar het ondernemersperspectief was daarin nog onderbelicht. Ondernemers hebben behoefte aan praktische informatie, willen betrokken worden bij de oplossingen en ondersteund in de knelpunten waar ze tegenaan lopen."

 

Daarom kent het programma 3 hoofdlijnen:

 

 1. Praktische informatie aanreiken
  Op ondernemen.nl/netcongestie vinden ondernemers duidelijke en relevante informatie over netcongestie, vanuit hun leefwereld en problematiek geschreven. Daar staan praktische oplossingsrichtingen over wat ze zelf in hun eigen bedrijf kunnen doen om netcongestie terug te dringen, inspirerende praktijkverhalen van ondernemers, en eerlijke informatie over de laatste ontwikkelingen, zodat ondernemers hun businesscase kunnen maken. We vergroten het bereik via bekende en vertrouwde kanalen (branches, sectoren en onze regio's).
   
 2. Knelpunten, behoeftes en ideeën kenbaar maken
  Luisteren naar ondernemers tijdens bijeenkomsten van brancheverenigingen, en in de regio's van VNO-NCW. Verzamelen van hun knelpunten, behoeftes en ideeën in hun aanpak van netcongestie, en die kenbaar maken bij overheden en netbeheerders, waardoor spelregels, wet- en regelgeving kunnen worden aangepast of versneld en relevante middelen worden verstrekt aan ondernemers.
   
 3. Opschalingsplan opstellen
  In een latere fase ontwikkelt het programma een realistische roadmap. Indien oplossingen op veel grotere schaal kunnen worden uitgerold, is het nodig dat wordt gekeken naar beschikbare volumes en capaciteit: wat kan er wel en wat niet? Branches zoals bijvoorbeeld de installatietechniek worden bij dit vraagstukken betrokken.

Ondernemers spelen grote rol in de oplossing

Servaas: "Netcongestie is een heel complex vraagstuk en het wordt alleen maar groter. We kunnen met elkaar constateren dat we het nog niet allemaal overzien. Daarom moeten we met elkaar - en niet ieder voor zich - feiten en data verzamelen en samen een realistisch langetermijnperspectief ontwikkelen, en durven experimenteren. Daarbij hebben we de kracht van het ondernemerschap nodig. Ik geloof sterk in ondernemers de ruimte geven om te ondernemen; samen met hen oplossingen bedenken en niet vóór ondernemers denken.

 

Dat vraagt om eerlijke en heldere communicatie. Over wat we wel weten maar ook over wat we nog niet weten. Dat geeft ondernemers de duidelijkheid waarbinnen zij vanuit hun kracht kunnen handelen."

 

Meer weten?
Kijk op www.ondernemen.nl/netcongestie of neem contact op met Servaas Van der Ven