Even kennismaken met Eva Eijkelenboom

19-10-2020

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de beleidssecretarissen van VNO-NCW en MKB-Nederland beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: Eva Eijkelenboom, die zich onder meer bezighoudt met accountancy en corporate governance.

 

Wat deed je voordat je op 1 juli hier in dienst kwam?

‘Ik heb rechten en economie gestudeerd en ben gepromoveerd op de effectiviteit van de wet- en regelgeving waarmee accountants de laatste jaren te maken hebben gekregen. Heeft dit de kwaliteit van hun werk daadwerkelijk bevorderd? Daarna ben ik bij KPMG gaan werken. Tegelijk hield ik een kleine aanstelling aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Die heb ik nu nog steeds. Ik geef les –jaarrekeningenrecht aan rechtenstudenten en recht aan accountancystudenten – en ik doe onderzoek. Die wisselwerking tussen wetenschap en praktijk vind ik mooi. Hier hoor ik waar ondernemers in hun dagelijks werk tegenaanlopen. Aan de universiteit is er de rust en de ruimte om dieper op dat soort vraagstukken in te gaan, om te reflecteren, en zo waardevolle inzichten op te doen.’

 

Er speelt veel in de accountantswereld.

‘Het vertrouwen in de beroepsgroep is al geruime tijd tanende en het antwoord van de overheid is regulering, zowel op nationaal als op Europees niveau. Toch vinden toezichthouder AFM en de Commissie toekomst accountancysector dat de kwaliteit van de wettelijke controles nog steeds niet op het gewenste niveau is. Per 1 mei zijn door minister Hoekstra van Financiën dan ook twee kwartiermakers benoemd die de hervorming van de sector moeten aanjagen. Verder verwachten we begin 2021 weer nieuwe wetgeving.

Als VNO-NCW en MKB-Nederland volgen wij de voortgang op de voet. Wij vinden het belangrijk dat de accountantscontrole toegankelijk blijft voor álle bedrijven. Hoe strenger de eisen, hoe minder accountantsorganisaties zich nog willen of kunnen toeleggen op goedkeuring van de jaarrekening. Dat betekent dat het aantal dienstverleners mogelijk kleiner wordt. Daarnaast moet het ook betaalbaar blijven. Meer regels leiden immers tot hogere kosten, die uiteindelijk worden doorbelast aan de klant.’

 

Hoe bevalt het je tot nu toe?

‘Heel goed! Aan de ene kant is het jammer dat ik vooral digitaal contact heb met mijn collega’s. Aan de andere kant heb ik met hen uitgebreid kennis gemaakt via videobellen. Gelukkig praten de medewerkers hier graag. Zo kwam ik er al gauw achter wie wat doet en waar er mogelijkheden zijn voor samenwerking. Daarnaast is het leuk om te zien hoe het er bij iedereen thuis uitziet. Dat geeft toch een beetje een inkijkje in het persoonlijk leven.’