Kamerbrief over voortgang Omgevingswet

14-12-2021

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de gezamenlijke inzet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en haarzelf ten bate van een succesvolle invoering van de Omgevingswet.

Lees meer over